Sunday, November 2, 2008

Pengenalan Kepada Rangkaian Setempat(LAN) Linux

Pengenalan Lan Sekolah Linux
View SlideShare presentation or Upload your own. (tags: linux malaysia)


Pengenalan Kepada Rangkaian Setempat(LAN) Linux

 1. Slide 1: Seksyen A Pengenalan Kepada Rangkaian Setempat
 2. Slide 2: OBJEKTIF Mengetahui asas-asas rangkaian Mengetahui topologi rangkaian Mengetahui kaedah pengkabelan LAN Mengetahui protokol rangkaian Asas troubleshooting
 3. Slide 3: Jenis Rangkaian Pelayan LAN : sistem rangkaian yang Laptop hanya merangkumi sebuah bilik, bangunan atau kampus. Adalah suatu rangkaian 7x 8x 9x 10x 11 x 12x 7x 8 x 9x 1 0x 11x 12x Switch Pelayan/Pelanggan/Alatan C Et her net 7 8 91 0 12 1 A 1 2 3 4 5 6 1x 2x 3x A 4x 5x 6x 1x 2 x 3x B 4x 5 x 6x Dirangkai oleh kabel/wireless melalui suatu alat pengagihan (Switch/Hub) iMac Workstation PC(Pelanggan) Pencetak (Pelanggan) Rangkaian(Alatan)
 4. Slide 4: Jenis Rangkaian WAN : Wide area network pula manyambungkan rangkaian yang yang berbeza dah mempunyai jarak yang jauh. Biasanya gabungan dari 2 LAN. Dirangkaikan oleh kabel/fiber Optik/wireless melalui suatu alat pengagihan (Router/modem)
 5. Slide 5: Network Topologi Terbahagi kepada tiga komponen penting Bus Ring Star
 6. Slide 6: BUS Paling mudah dan selalu digunakan Menyambung setiap alat seperti komputer dan mesin pencetak secara bersiri. Kaedah ini sangat mudah dipasang tetapi jika terdapat sebarang kerosakkan pada satu kabel maka semua alat atau komputer di atas segmen itu tidak boleh beroperasi.
 7. Slide 7: BUS
 8. Slide 8: BUS (kebaikan/keburukan) n g dan murah. h untuk menambah nodes hanya dengan menyambung nodes baru se kan nya satu kabel mengalami kerosakkan, sistem rangkaian akan pinca i untuk sistem rangkaian yang kecil
 9. Slide 9: BUS (Teknik Pembaikan) ng dengan betul, kecilkan sistem rangkaian kepada dua buah komputer. Sekiranya sistem rangkaian pulih seperti
 10. Slide 10: RING (Cecincin) Dengan topologi RING, setiap elemen komputer di disambung bersiri dan dibentuk dalam bulatan. Hampir sama dengan topologi BUS. Tetapi kedua hujung kabel ditemukan untuk membentuk bulatan
 11. Slide 11: RING (Cecincin)
 12. Slide 12: Ring (kebaikan/keburukan) s mengalami masalah akan menyebabkan keseluruhan sistem ra
 13. Slide 13: STAR Menyambung segala elemen dalam rangkaian ke satu pusat. Segala kabel yang menghubung semua elemen rangkaian komputer berakhir di satu titik. Kerosakkan fizikal pada satu kabel tidak akan menyebabkan segmen lain tidak berfungsi.
 14. Slide 14: STAR
 15. Slide 15: Star (kebaikan/keburukan) baikan Mudah di Install Tidak mengganggu rangkaian ketika proses penyelenggaraan. Mudah untuk mengesan kerosakan dan mengantikan komponen. burukan Memerlukan lebih kabel jika di bandingkan dengan bus topologi. Jika hub atau switch rosak, semua node akan gagal berfungsi. Kos lebih mahal jika dibandingkan dengan bus topologi kerana kos switch atau h
 16. Slide 16: Pengkabelan LAN Pengkabelan UTP Cat 5(Unshielded Twisted Pair Category 5) 100 BaseT, dengan Registered Jack RJ45 Benarkan setiap PC yang mempunyai kad rangkaian (network card) disambungkan ke hub atau switch.
 17. Slide 17: Jenis Pengkabelan Kabel Sambungan Terus (PC ke Switch)
 18. Slide 18: Jenis Pengkabelan Kabel Sambungan Terpintal (PC ke PC, Switch ke Switch)
 19. Slide 19: Kegunaan Kabel Kabel Sambungan Terus Menyambungkan komputer berkad rangkaian ke hub atau switch Kabel Sambungan Terpintal Menyambungkan komputer ke komputer secara terus melalui kad rangkaian
 20. Slide 20: Cara pemasangan kabel UTP ke moduler rangkaian Puncher
 21. Slide 21: Cara pemasangan kabel UTP ke moduler rangkaian UTP Cable Face Plate Network Moduler
 22. Slide 22: Cara pemasangan kabel UTP ke moduler rangkaian
 23. Slide 23: Cara pemasangan kabel UTP ke moduler rangkaian
 24. Slide 24: Cara pemasangan kabel UTP ke moduler rangkaian
 25. Slide 25: Cara pemasangan kabel UTP ke moduler rangkaian
 26. Slide 26: Cara pemasangan kabel UTP ke moduler rangkaian
 27. Slide 27: Cara pemasangan kabel UTP ke moduler rangkaian
 28. Slide 28: Cara pemasangan kabel UTP ke moduler rangkaian
 29. Slide 29: Cara pemasangan kabel UTP ke moduler rangkaian
 30. Slide 30: Cara pemasangan kabel UTP ke moduler rangkaian
 31. Slide 31: Cara pemasangan kabel UTP ke moduler rangkaian
 32. Slide 32: Cara pemasangan kabel UTP ke moduler rangkaian
 33. Slide 33: Cara pemasangan kabel UTP ke moduler rangkaian
 34. Slide 34: Cara pemasangan kabel UTP ke moduler rangkaian
 35. Slide 35: Cara pemasangan kabel UTP ke moduler rangkaian
 36. Slide 36: Cara pemasangan kabel UTP ke moduler rangkaian
 37. Slide 37: Cara pemasangan kabel UTP ke moduler rangkaian
 38. Slide 38: Typical category-5E patch panel Pandangan Hadapan
 39. Slide 39: Typical category-5E patch panel Pandangan Belakang
 40. Slide 40: Suis(Switch) meningkatkan mutu rangkaian, ciri-ciri pengulang (repeater) da rangkaian kepada segmen dth dikongsi manakala Switch - bandwidth didedikas
 41. Slide 41: Suis(Switch) Lampu Kelajuan (10 atau 100) Lampu Link (Hijau) Lampu Collision (Oren) Port (10/100MBPS)
 42. Slide 42: Suis(Switch) Mengesan Kerosakan ED (Light Emitting Diode) ‘Link’ tidak bel disambungkan ke ‘port’. bel, penyambung RJ45, dipasang ketat, plet dinding tidak rosak. Uji guna pen aian dipasang kemas, telah dikonfigurasi & LED ‘Link’ menyala bungan terus digunakan (PC ke Switch)
 43. Slide 43: Suis(Switch) Mengesan Kerosakan (2) Tanda-tanda : Lampu LED ‘Link’ 100MBPS menyala, Lampu LED ‘Collision’ menyala tetapi trafik rangkaian tidak stabil. Periksa: Pastikan Kad Rangkaian di PC tidak disetkan kepada ’Dedicated Full Duplex’. Pastikan ianya adalah ’Auto Mode’ disetkan dalam tetapan (setting) di OS Asingkan satu-persatu PC dari rangkaian untuk mengenalpasti PC yang bermasalah, gunakan teknik `Elimination’ Padamkan dan Hidupkan kembali Switch untuk Reset
 44. Slide 44: Gambar rajah Sambungan
 45. Slide 45: Pengenalan Network Protokol Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) adalah protokol yang diterima pakai untuk kegunaan Wide Area Network (WAN), Local Area Network (LAN) dan Internet. Kita mungkin telah mengetahui mengenai architecture DOD (Department of Defense). Dari namanya kita sudah dapat meneka DOD dibina oleh pihak tentera. Diperkenalkan diawal tahun 70 an dan architecture tidak jauh lari dari model OSI (Open System Interconnection).
 46. Slide 46: Sejarah TCP/IP Sejarah TCP/IP bermula di Amerika Syarikat pada tahun 1969 apabila jabatan Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) melakukan ujian sistem rangkaian mengenai packet-switching. 1970 Advanced Research Agency Network (ARPANET) mula menggunakan Network Control Protocol (NCP) 1972 Spefikasi Telnet “Ad Hoc Telnet Protocol” dihantar sebagai RFC 318 1973 RFC 454 “File Transfer Protocol” diperkenalkan 1974 Transmission Control Protocol (TCP) 1981 Standart IP diperkenalkan di RFC 791 1982 TCP/IP protocol suite diperkenalkan oleh Defence Communications Agency (DCA) dan ARPA 1983 ARPANET bertukar dari NCP kepada TCP/IP 1984 Domain Name System (DNS) diperkenalkan
 47. Slide 47: Perbezaan antara pembawa TCP dan UDP TCP - Penerima akan menghantar balik pengesahan kepada pengirim TCP dikenali sebagai connection-oriented protocol UDP - Pengirim akan menghantar data tanpa perlu menunggu balasan dari pihak penerima. Dengan kata lain, pengirim tidak ambil peduli sama ada data tersebut sampai ke destinasi atau tidak. UDP juga dikenali sebagai connectionless.
 48. Slide 48: Bagaimana Protokol Berfungsi Memecahkan data ke segmen, ke paket, ke frame dan akhirnya ke bits (1& 0) Maklumat alamat IP sumber dan destinasi di tambah ke paket Menghantar bits-bits (1 & 0) melalui kad rangkaian melalui kabel laluan ke alamat IP Di destinasi, bits-bits disusun semula kepada frame,paket, segmen dan data
 49. Slide 49: Tanda Alamat IP versi 4 Fungsi utama alamat IP : memberikan nilai unik untuk PC dalam rangkaian supaya mudah dicari oleh protokol TCP/IP 32 bit untuk versi 4 (8 bit X 4 seksyen) Diwakili 4 seksyen di asingkan titik Nilai minimum :0 ; Nilai maksimum 255 0 untuk ID & 255 untuk broadcast, nilai 1 hingga 254 boleh digunakan Contoh: 202.188.0.133
 50. Slide 50: Tanda Alamat IP versi 4 Contoh Lain Jika didalam decimal : 255.255.255.255 (Alamat Broadcast). Jika didalam binari, ianya akan menjadi (dalam 4 seksyen) 11111111.11111111.11111111.11111111 Terdapat 32 no.1 (32 bit) dimana setiap seksyen di antara titik ada lapan no.1 bernilai 255 dalam decimal Satu seksyen ada lapan no.1 digelar 1 oktet, jumlahkan ada empat 4 oktet (4 seksyen)
 51. Slide 51: Alamat IP (IP Addressing) Setiap alamat IP terbahagi kepada 2 bahagian, iaitu Network ID dan Host ID. Network ID umpama jalan utama, manalah Host ID merupakan alamat rumah yang ada di dalam jalan utama . Alamat IP bersaiz 32 bit dan dibahagikan kepada empat bahagian, iaitu setiap bahagian mempunyai 8 bit.
 52. Slide 52: 5 Jenis Kelas Alamat IP Kelas Alamat IP Subnet Mask A 1.0.0.0 hingga 255.0.0.0 126.255.255.255 B 128.0.0.0 hingga 255.255.0.0 191.255.255.255 C 192.0.0.0 hingga 255.255.255.0 223.255.255.255 D 224.0.0.0 hingga Kelas D – kegunaan khas (multicast) 239.255.255.255 Kelas Alamat IP Subnet Mask
 53. Slide 53: Tanda Alamat IP Persendirian Kelas Alamat IP A 10.0.0.0 hingga 10.255.255.255 B 172.16.0.0 hingga 172.31.255.255 Kelas Alamat IP gkaian persendirian tanpa konflik dengan alamat IP Awam
 54. Slide 54: SchoolNet Network Overview
 55. Slide 55: Internet Protocol Configuration (Microsoft XP) STEP 1: Click Start Menu and Control Panel
 56. Slide 56: STEP 2: Click Network Connection
 57. Slide 57: STEP 3: Click Local Area Connection
 58. Slide 58: STEP 4: Click Properties and Internet Protocol (TCP/IP)
 59. Slide 59: STEP 5: Click Use The Following IP Address EXAMPLE Insert : 1. IP address : 10.131.224.2 - 10.131.224.62 (60 PC) 2. Subnet mask (SchoolNet) : 255.255.255.192 3. Default gateway : 10.131.224.1 4. Preferred DNS server : 10.251.3.2 5. Alternate DNS server : 10.253.0.13 STEP 6: Click OK STEP 7: Click Internet Explorer
 60. Slide 60: Snap Shot – Internet Protocol Properties
 61. Slide 61: Internet Protocol Configuration (Microsoft 98) STEP 1: Click Start Menu and Control Panel
 62. Slide 62: STEP 2: Click Network
 63. Slide 63: STEP 3: Click TCP/IP (Network Card Name) Note: Don’t Choose TCP/IP for Dail Up
 64. Slide 64: STEP 4: Click Specify An IP Address Note: Insert IP address and Subnet Mask SchoolNet: 255.255.255.192
 65. Slide 65: STEP 5: Click Sheet Gateway Note: Insert New gateway
 66. Slide 66: STEP 6: Click Sheet DNS Configuration and Click Enable DNS Note: Preferred DNS - 10.251.3.2 Alternate DNS - 10.253.0.13
 67. Slide 67: STEP 7: Click Ok and Computer will restart STEP 8: Click Internet Explorer
 68. Slide 68: BASIC TROUBLESHOOTING
 69. Slide 69: BASIC TROUBLESHOOTING What should you do when you see this page ?
 70. Slide 70: Do not panic and please follow this checklist. Ensure the Router is ON. UTP cable is tightly connected to the Router and PC. Telephone line is connected to the Router. Correct IP address, default getaway and DNS IP addresses inserted. Next are the easy step by step procedures for basic troubleshooting Note: Same method can be used for Win 98
 71. Slide 71: Step 1: Click START and move the cursor to RUN
 72. Slide 72: Step 2: Type command and Command prompt (black screen) will appear
 73. Slide 73: Step 3: Check your IP Type ipconfig Example, IP of PC is 10.39.155.2
 74. Slide 74: Important Information to remember IP Address = Current IP used (PC) Subnet Mask = 255.255.255.192 (fixed for all) Default Getaway = Router’s IP
 75. Slide 75: Step 4: PING Command For SchoolNet, 2 steps of ping test need to be conducted: 1) Ping ADSL Router IP The purposes for ping Purpose : To check router connection command are: Example : ping 10.39.155.1 Refer Figure 1 Verify hardware connection Test IP Network connectivity 2) Ping DNS IP addresses Purpose : To check Internet browsing Example : ping 10.251.3.2 ping 10.253.0.13 Refer Figure 2
 76. Slide 76: Figure 1
 77. Slide 77: Figure 2
 78. Slide 78: Note: If ping test fails, request timed out will appear. It means connection is not established.
 79. Slide 79: Step 5: Tracert Command Shows interface addresses used to reach the destination Example : tracert 10.39.155.1
 80. Slide 80: LinuxDotMy Sokongan dan Pertanyaan http://blog.linuxdotmy.com/ http://www.linuxdotmy.com/ Haris 019-6085482 (Malaysia) http://blog.harisfazillah.info/ Slide Hakmilik Umum (GPL) Asal Projek Perkomputeran Sekolah Malaysia 2004

Pengenalan Kepada Linux

Pengenalan Kpd Linux
View SlideShare presentation or Upload your own. (tags: malay malaysia)


Pengenalan Kepada Linux

 1. Slide 1: Seksyen B Pengenalan Kepada Linux
 2. Slide 2: OBJEKTIF Memahami sistem operasi Linux dan mengenali beberapa orang yang menjadi tunjang di sebalik kejayaannya Mengenali pecahan sebahagian daripada pecahan Linux yang boleh diperolehi dan digunakan Mengetahui hak cipta Linux, GPL dan segala macam permasalahan yang mungkin timbul berkenaan undang-undang terutamanya di Malaysia Mengetahui sebahagian persoalan lazim yang dikaitkan dengan Linux dan sistem pengkomputeran Mengetahui kedudukan Linux dalam bidang pendidikan Memperjelaskan sifat-sifat asas pecahan Linux Membandingkan perisian aplikasi Linux dan Microsoft Windows, URL informasi Linux dan URL pecahan dan aplikasi Linux
 3. Slide 3: SEJARAH LINUX Pengasas: Linus Benedict Torvalds. Diperkenalkan pada Ogos 1992. Kemudian ia telah dibangunkan oleh ratusan ribu jurukod di seluruh dunia Antara tokoh yang sinonim dengan Linux lainnya ialah:- - Alan Cox - Bob Young - Richard Stallman - Robert Scheifler dan James Gettys
 4. Slide 4: TOKOH LINUX Linus Torvalds Alan Cox
 5. Slide 5: PECAHAN LINUX Antara pecahan yang terbaik, popular dan dikenali ramai :- Debian Red Hat Slackware Yellow Dog SuSe Mandrake
 6. Slide 6: HAKCIPTA LINUX General Public License (GPL)“. ion Inc yang diketuai oleh Richard Stallman. sarkan perisian bebas yang asal dengan syarat menyatakan penulis as
 7. Slide 7: SOAL JAWAB LINUX Apakah Linux? UNIX. Linux mampu dilarikan untuk pelbagai platform seperti Intel x86, Alpha Apakah \"Perisian Bebas\"? umber kerana kod sumber sentiasa dibekalkan. Kebebasan untuk mengeda
 8. Slide 8: LINUX UNTUK PENDIDIKAN an dan amat baik. pulan perbincangan yang berminat dengan Linux untuk pendidikan. Ia meran
 9. Slide 9: SIFAT ASAS LINUX elemen terpenting - sistem operasi. ernel) stabil - isirung (kernel) versi nombor genap (contohnya ernel) pembangunan (tidak stabil) - isirung (kernel) versi nomb ya 2.1, 2.3 dan 2.5).
 10. Slide 10: SIFAT ASAS LINUX Sifat asas Persamaan Shell BASH, zsh, c-shell Teks Editor Vi dan pico Pengkompil Gcc, perl, tc/tk dan python Pengurusan Panel kawalan, sokongan rangkaian dan komunikasi Dokumentasi Man dan whatis Sifat asas Persamaan
 11. Slide 11: PERBANDINGAN Sistem Aplikasi Linux Aplikasi Windows 9x, NT, 2000 GUI KDE, GNOME, Windows, AfterDark AfterStep, fvwm Set Pejabat StarOffice, Applixware, Microsoft Office, Applixware, Corel Office, Koffice StarOffice, Corel Office Pelayan Web Apache, StrongHold, Microsoft IIS, Netscape Netscape Enterprise Enterprise Pelayan IntraStore, Hawkeye, Microsoft Exchange, Lotus Intranet Core Fusion, Lotus Domino Domino Sistem Aplikasi Linux Aplikasi Windows 9x, NT, 2000
 12. Slide 12: Informasi Am Sebahagian daripadanya ialah:- Bahan URL Informasi Linux http://www.linux.org/ Slashdot http://www.slashdot.org/ Bahan URL
 13. Slide 13: LinuxDotMy Sokongan dan Pertanyaan http://blog.linuxdotmy.com/ http://www.linuxdotmy.com/ Haris 019-6085482 (Malaysia) http://blog.harisfazillah.info/ Slide Hakmilik Umum (GPL) Asal Projek Perkomputeran Sekolah Malaysia 2004

Perkhidmatan DHCP Linux

Pengenalan Dhcpd Linux
View SlideShare presentation or Upload your own. (tags: malay malaysia)


Perkhidmatan DHCP Linux


 1. Slide 1: Seksyen B Perkhidmatan DHCP
 2. Slide 2: OBJEKTIF 1. Mengetahui apakah tugas pelayan dan pelanggan dalam persekitaran perkhidmatan DHCP 2. Mengetahui prosedur yang dibuat oleh pelayan DHCP setiap kali ia menerima permintaan dari pelanggan DHCP 3. Mengetahui kegunaan opsyen-opsyen yang terdapat dalam fail konfigurasi pelayan DHCP 4. Melakukan penetapan pada pelanggan DHCP dan memulakan perkhidmatan pelayan DHCP di YaST
 3. Slide 3: Pengenalan DHCP n oleh Internet Software Consortium (ISC) bermaksud Dynamic Host Co rotokol DHCP, protokol BOOTP digunakan untuk memberikan alamat IP sec kan untuk :- cakera keras erminal dungu. BOOTP dari segi ia mempunyai ‘address pool’ & masa pajakan (lease time
 4. Slide 4: Apa Itu DHCP ? Dynamic Host Configuration Protocol m pelanggan-pelayan ehkan pelanggan dalam sebuah rangkaian mendapatkan maklumat – ma mat IP mat IP penghala termaktub (default gateway) mat pelayan DNS mat pelayan WINS lumat lain dari pelayan DHCP secara dinamik
 5. Slide 5: Kelebihan DHCP ian dibuat secara berpusat , terkawal & mudah. setiap terminal untuk memberi alamat IP tika mengendalikan rangkaian besar dengan jumlah pengguna ramai. ooting seperti konflik IP amat mudah untuk dikawal kerana alamat IP bertinda
 6. Slide 6: Proses DORA 4 langkah untuk pelanggan mendapatkan maklumat DHCP :- 1) DHCPDISCOVER 2) DHCPOFFER 3) DHCPREQUEST 4) DHCPACK
 7. Slide 7: Proses DORA ) DHCPDISCOVER elanggan (Client) menghantar : - roadcasts mesej DHCPDISCOVER pada 255.255.255.255 (seluruh network) MAC address & nama komputer.
 8. Slide 8: Proses DORA 2) DHCPOFFER Pelayan (server) DHCP akan hantar DHCPOFFER kepada pelanggan (client) maklumat -maklumat:- MAC address pelanggan alamat IP subnet mask alamat IP DHCP pelayan Sambungan >
 9. Slide 9: Proses DORA ran pertama yang diterima oleh pelayan DHCP tadi (katakan namanya pelay simpan rekod alamat IP yang diberi kepada pelanggan supaya tidak diberi k
 10. Slide 10: Proses DORA UEST mesej DHCPREQUEST bersama alamat IP DHCP pelayan A kepada sem ggan tersebut telah menerima IP dari pelayan DHCP A. akan menarik semula tawaran mereka.
 11. Slide 11: Proses DORA PACK kepada pelanggan & maklumat lain seperti gateway . elanggan, informasi untuk komunikasi rangkaian bagi pelanggan adalah leng
 12. Slide 12: PELAYAN DNS 2-DHCPOFFER 4-DHCPACK A B 3-DHCPREQUEST switcher 1-DHCPDISCOVER PELANGGAN (CLIENT)
 13. Slide 13: Contoh fail bagi konfigurasi perkhidmatan DHCP
 14. Slide 14: KONFIGURASI DHCP DI YaST Modul DHCP membenarkan anda mengkonfigurasikan pelayan DHCP anda dengan sendirinya untuk rangkaian tempatan. Modul ini mempunyai 2 cara iaitu : - Initial Configuration – Bagi anda yang baru pertama kali memulakan modul ataupun cuba untuk konfigurasi pelayan, anda diminta untuk memilih cara ini. Dengan cara ini, anda hanya perlu membuat beberapa keputusan iaitu keputusan yang asas sahaja berkaitan dengan pelayan. Expert Configuration – Bagi cara ini, anda di ajar untuk mengkonfigurasi pelayan anda dengan lebih lanjut dan mendalam lagi
 15. Slide 15: KONFIGURASI DHCP DI YaST Initial Configuration milihan Antaramuka Rangkaian - pilih antaramuka yang di terima oleh pelayan DHCP
 16. Slide 16: KONFIGURASI DHCP DI YaST erti domain name, time server address, primary dan secondary server address, alam 3. Dynamic DHCP - Buat konfigurasi alamat IP yang akan di gunakan oleh pelangg ebab DHCP akan dimulakan dengan sendirinya dan ini ialah salah satu daripada pros 5. Host Management - Masukkan nama, alamat IP, alamat hardware, dan jenis rangk
 17. Slide 17: KONFIGURASI DHCP DI YaST Langkah 1: Klik Start -> System -> YaST
 18. Slide 18: KONFIGURASI DHCP DI YaST Langkah 2 : Pilih Start DHCP Server Langkah 3: Klik Add
 19. Slide 19: KONFIGURASI DHCP DI YaST Langkah 5: masukkan subnet dan ip range berdasarkan kiraan Langkah 4: Pilih Subnet
 20. Slide 20: KONFIGURASI DHCP DI YaST Langkah 7: Masukkan semua data seperti berikut dengan meng angkah 6: Pilih Gobal Options, klik Edit
 21. Slide 21: KONFIGURASI DHCP DI YaST Langkah 9: Pilih kad rangkaian yang hendak digunakan Langkah 8: Klik Advanced
 22. Slide 22: KONFIGURASI DHCP DI YaST Langkah akhir: Klik Finish. Konfigurasi akan disimpan. Servis DHCP akan dimulakan.
 23. Slide 23: KONFIGURASI DHCP DI YaST Pastikan service DHCP Server run secara otomatik apabila server diONkan Start  System  YaST  System  Runlevel Editor Pastikan dhcpd telah di check kan, dan pilih Enable  Finish Klik Runlevel Editor
 24. Slide 24: KONFIGURASI DHCP DI YaST an untuk test connection di antara Server KOMNAS dengan Router GITN dan ke ran Terminal  Console tekan ENTER eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:F2:0A:40:51:17 inet addr:10.48.203.66 Bcast:10.48.203.127 Mask:255.255.255.192 lo Link encap:Local Loopback inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
 25. Slide 25: KONFIGURASI DHCP DI YaST Test connection antara Server KOMNAS dengan Router GITN # ping 10.48.203.65  masukkan IP Router GITN dan tekan ENTER Pinging 10.113.200.65 with 32 bytes of data: Reply from 10.113.200.65: bytes=32 time<1ms ttl="255" bytes="32" ttl="255" bytes="32" ttl="255" bytes="32" ttl="255" bytes="32" time="55ms" ttl="255" bytes="32" time="56ms" ttl="255" bytes="32" time="67ms" ttl="255" bytes="32" time="47ms" ttl="255">
 26. Slide 26: LinuxDotMy Sokongan dan Pertanyaan http://blog.linuxdotmy.com/ http://www.linuxdotmy.com/ Haris 019-6085482 (Malaysia) http://blog.harisfazillah.info/ Slide Hakmilik Umum (GPL) Asal Projek Perkomputeran Sekolah Malaysia 2004

Operasi Cakera Asas LinuxOperasi Cakera Asas Linux

 1. Slide 1: Seksyen B Operasi Cakera Asas
 2. Slide 2: OBJEKTIF emahami struktur cakera dalam Linux dan lipatan-lipatan dalam sistem fail Li
 3. Slide 3: Struktur Cakera Linux Sistem Operasi Perbezaan Microsoft Windows i) Logical and Physical Drives ii) Drive Letter iii) ‘Look and Feel’ Sistem Operasi Perbezaan
 4. Slide 4: Cakera Keras / home usr dev etc var tmp boot mnt proc sbin lib bin lost + found Struktur Direktori
 5. Slide 5: Penguraian Direktori Direktori Penerangan dan kegunaan / (direktori  Direktori utama ‘root’ - direktori & pembahagian direktori ‘root’)  Direktori pertama diproses ‘boot’. /bin  Alatan dan perlaksanaan fail – semua pengguna sistem.  Mesti berada di dalam fail utama (/). /sbin  Alatan dan perlaksanaan fail – pentadbir sistem (root).  Mesti berada di dalam fail utama (/). /etc  ‘System-wide configuration file’.  Mesti berada di dalam fail utama (/). Direktori Penerangan dan kegunaan
 6. Slide 6: Penguraian Direktori Direktori Penerangan dan kegunaan /mnt  ‘Placeholder’ - ‘mount points’ - untuk ‘mounting non- standard file system’ - dalam fail utama (/) /dev  Fail perkakasan = fail alat (device files) - dalam fail utama (/) /root  ‘Default home direktory’ - pengguna ‘root’  Mesti berada di dalam fail utama (/) /proc  Sistem fail maya - isirung (kernel) – akses automatik – sistem ‘boot’ - tidak boleh dipadamkan - dalam fail utama (/) Direktori Penerangan dan kegunaan
 7. Slide 7: Penguraian Direktori Direktori Penerangan dan kegunaan /home  Direktori ‘home’ - pengguna kecuali ‘root’ - direktori sendiri (nama pengguna)  Pembahagian direktori terbesar – dalam fail utama (/) /tmp  Ruang storan sementara – pengguna – dalam fail (/) /usr  Arahan pengguna, ‘libraries’, kod sumber, dokumentasi – dalam fail utama(/) Direktori Penerangan dan kegunaan
 8. Slide 8: Direktori-direktori komponen komputer Alat Kebiasaan Linux A:(Cakera Liut ) /dev/fd0, /dev/floppy B:(Cakera Liut) /dev/fd1 Papan Kekunci /dev/tty ‘Master drive’ pada IDE yang utama /dev/hda Pembahagian yang pertama pada ‘master drive’ /dev/hda1 (‘hard disk’) Alat Kebiasaan Linux
 9. Slide 9: Direktori-direktori komponen komputer Alat Kebiasaan Linux ‘Slave Drive’ pada IDE yang utama /dev/hdb ‘Master Drive’ pada IDE yang kedua /dev/hdc ‘Slave Drive’ pada IDE yang kedua /dev/hdd CD-ROM /dev/cdrom, atau /dev/hdb (‘slave drive’ pada IDE kedua) Modem /dev/modem Kad Bunyi (sound card) /dev/sound, /dev/dsp Alat Kebiasaan Linux
 10. Slide 10: LinuxDotMy Sokongan dan Pertanyaan http://blog.linuxdotmy.com/ http://www.linuxdotmy.com/ Haris 019-6085482 (Malaysia) http://blog.harisfazillah.info/ Slide Hakmilik Umum (GPL) Asal Projek Perkomputeran Sekolah Malaysia 2004

Pemasangan Linux Suse

Pemasangan Linux Suse
View SlideShare presentation or Upload your own. (tags: malay malaysia)


Pemasangan Linux Suse

 1. Slide 1: Seksyen B Pemuatan & Konfigurasi
 2. Slide 2: Objektif Mengenali kaedah dan prosedur instalasi dalam SLES 9 menggunakan Yast. 2. Mengetahui prosedur persediaan sebelum proses instalasi 3. Meneruskan proses instalasi dengan menggunakan cakera padat (CD-ROM) 4. Mengetahui kaedah mencipta akuan pengguna 5. Mengetahui kaedah mendapatkan bantuan dari sistem 6. Mengetahui kepelbagaian kaedah menutup sistem dan menghidupkannya semula
 3. Slide 3: Pengenalan talasi Suse Linux Enterprise server 9 (SLES 9.) secara grafik menggunakan pema elepas menyelesaikan bab ini, para pembaca seharusnya dapat melakukan instal ada beberapasamping lainseharusnya peka dan mampu untuk padat. Di kaedah itu selain instalasi dari pemacu cakera melakukan instalasi
 4. Slide 4: Persediaan Instalasi Cakera Memori Pemacu Cakera Padat Tetikus Video Monitor Kad Eternet Pencetak Modem
 5. Slide 5: Mod Instalasi Bergrafik Menggunakan Cakera Padat SLES 9 yang pertama ke dalam CD-Drive. Kemudian reboot komputer anda untuk memula Boot skrin akan menunjukkan beberapa pilihan intuk memulakan prosedur instalasi
 6. Slide 6: Mod Instalasi Bergrafik Menggunakan Cakera Padat License Agreement Baca dan klik pada I Agree untuk meneruskan instalasi
 7. Slide 7: Mod Instalasi Bergrafik Menggunakan Cakera Padat Pemilihan Bahasa Klik pada Enter selepas anda membuat pemilihan bahasa
 8. Slide 8: Mod Instalasi Bergrafik Menggunakan Cakera Padat Installation Mode upun ‘update an existing system’. Menaiktaraf (update) hanya dibenarkan jika SLES 9 suda
 9. Slide 9: Mod Instalasi Bergrafik Menggunakan Cakera Padat enetapan Instalasi (Installation Settings) Klik pada ‘Mode’ dan pilih New Installation 2) Keyboard Layout – Klik pada Keyboard Layout dan pilih pilihan keyboard anda 3) Tetikus (Mouse) – Jika YaST gagal untuk mengesan tetikus secara automatik, klik pada Mouse dan pilih pilihan tetikus anda 4) Pembahagian(Partioning)
 10. Slide 10: Mod Instalasi Bergrafik Menggunakan Cakera Padat Pilih cakera keras yang sistem anda berjaya mengesan dengan sendirinya. Tandakan pada cakera keras terseb rtion setup’ tetapi jika anda mahu OS lain juga berada dalam sistem anda plih pada ‘Accept proposal as-is’ kem
 11. Slide 11: Mod Instalasi Bergrafik Menggunakan Cakera Padat Pembahagian Windows ws partion’ dan klik NEXT. Jika anda memilih ‘delete windows completely’ sistem akan membuang windows and
 12. Slide 12: Mod Instalasi Bergrafik Menggunakan Cakera Padat menunjukkan ruang di dalam disk yang telah digunakan oleh windows dan ruang menunjukkan berapa banyak ruang yang tinggal membuat pengubahan saiz Klik NEXT dan semua penetapan yang telah dibuat disimpan dan anda akan kembali ke dialog sebelumnya
 13. Slide 13: Mod Instalasi Bergrafik Menggunakan Cakera Padat milihan perisian akan dipaparkan dan pilih sistem yang anda hendak install di dalam komput Minimal System Minimal Graphical System (Tiada KDE) Default System with KDE Full Installation (recommended) boot untuk sistem anda. Untuk menukar konfigurasi boot yang dicadangkan YaST, pilih ‘Bo
 14. Slide 14: Mod Instalasi Bergrafik Menggunakan Cakera Padat Local Time and UTC dibawah ‘Hardware clock set to’. membuat perubahanAccept penetapan instalasi anda seb Skrin ini ialah untuk anda Kemudian klik pada dalam
 15. Slide 15: Mod Instalasi Bergrafik Menggunakan Cakera Padat mencipta kata laluan untuk Sistem Administrator (penggu root ialah nama pengguna yang boleh mengawal siste akan mengambil masa dalam 15 atau 30 minit bergantung sistem pilihan dan perisian yang dipilih
 16. Slide 16: Mod Instalasi Bergrafik Menggunakan Cakera Padat pilih pada MD5 dan klik OK kemudian NEXT a laluan anda hendaklah klik pada ‘expert option’ untuk meneruskan instalasi
 17. Slide 17: Mod Instalasi Bergrafik Menggunakan Cakera Padat Pilih Yes dan klik NEXT owing configuration’ dan klik pada NEXT seperti dalam gambarajah
 18. Slide 18: Mod Instalasi Bergrafik Menggunakan Cakera Padat pilih pada ‘local’ dan klik NEXT Masukkan data untuk memasuki mesin anda seperti contoh yang ditunjuk dib
 19. Slide 19: Mod Instalasi Bergrafik Menggunakan Cakera Padat kad grafik, kad bunyi dan monitor akan dikesan dengan automatik, anda diminta klik pada NEXT
 20. Slide 20: Mod Instalasi Bergrafik Menggunakan Cakera Padat Mesej Congratulation akan dipaparkan dan klik pada FINISH untuk mengakhiri instalasi anda
 21. Slide 21: PROSEDUR SELEPAS PEMUATAN u sehingga ia selesai. Log masuk (login) sebagai “root” dan mulakan e
 22. Slide 22: MENCIPTA AKAUN PENGGUNA LAIN rlukan untuk kelebihan sebagai pengendali sistem. ni kerana dikhuatiri akan merosakkan sistem tersebut secara tidak sengaja, dan ju enyediakan skrip untuk penambahan pengguna sistem. Antara program yang bias
 23. Slide 23: Mendapatkan Bantuan Online a perlukan bantuan atau ingin mengetahui lebih mendalam berke
 24. Slide 24: Penutupan Sistem menyebabkan isirung memulakan proses penutupan secara selamat. Namun ada melalui akuan root
 25. Slide 25: LinuxDotMy Sokongan dan Pertanyaan http://blog.linuxdotmy.com/ http://www.linuxdotmy.com/ Haris 019-6085482 (Malaysia) http://blog.harisfazillah.info/ Slide Hakmilik Umum (GPL) Asal Projek Perkomputeran Sekolah Malaysia 2004

Pemuatan Dan Peningkatan Pakej (Suse)

Pemasangan Aplikasi Suse
View SlideShare presentation or Upload your own. (tags: malay malaysia)


Pemuatan Dan Peningkatan Pakej (Suse)
 1. Slide 1: Seksyen B Pemuatan & Peningkatan Pakej
 2. Slide 2: OBJEKTIF Mengetahui kepentingan menaiktarafkan pakej dalam Linux 2. Mengetahui asas pilihan dalam rpm 3. Mengetahui perkakasan GUI dalam RPM 4. Mengetahui kaedah mengompil kod sumber
 3. Slide 3: Pengenalan RPM rmaksud Redhat Package Manager bih kurang sama dengan Add Remove Program di Microsoft Windows liti untuk menginstalasi, menaiktaraf, compile & menyahinstalasi sesuatu pakej leh di lakukan secara arahan teks di shell prompt atau secara GUI di GNOME RP
 4. Slide 4: Mengapa menggunakan RPM Memperbaiki Masalah Pepijat Menambahkan ciri-ciri keselamatan Menambah Applikasi/Pakej Menaiktaraf Perisian Mengompil (compiling) kod sumber Membuang Applikasi/Pakej
 5. Slide 5: Manfaat daripada Pakej RPM Mendapat informasi pakej (nama & versi), jumlah fail dan fail berkaitan dengan p Mengesan ketidaksesuaian ciri-ciri yang diperlukan pakej baru Mendapat amaran awal  elak masalah berkaitan kehilangan pakej
 6. Slide 6: Cara Menggunakan RPM Ada dua cara yakni Arahan berasaskan text di shell prompt Berasas GUI seperti di GNOME
 7. Slide 7: Arahan Teks RPM rpm [ Operasi ] [ Pilihan ] [ package–files\\package–names ] [Operasi] rpm Deskripsi -i Instalasi pakej – jika ada pakej sedia ada telah diinstalasi -> akan di laporkan ‘error’. -U Instalasi pakej baru atau menaiktaraf -> untuk perisian sedia ada -F atau –freshen Menaiktaraf pakej -> versi yang baru -q Menyoal pakej -> memeriksa jika telah diinstalasi, kandungan fail [Operasi] rpm Deskripsi Operasi rpm yang lazim digunakan
 8. Slide 8: Contoh Arahan Teks RPM Contoh Kegunaan Deskripsi rpm –ivh name.rpm Menginstalasi pakej rpm bernama name, mod verbose & ada ‘progress indicator’ bertanda hash # rpm –Uhv name.rpm Menaiktaraf pakej rpm bernama name rpm –e name Memadam pakej rpm bernama name rpm –l name Menyenaraikan fail-fail pakej name Contoh Kegunaan Deskripsi Operasi rpm yang lazim digunakan
 9. Slide 9: Arahan Teks RPM Menaiktaraf Pakej Hash ‘progress indicator’ jika option –h digunakan rpm -Uvh nmap-2.4–10.i386.rpm Preparing . . . ################################ [ 100 % ] 1 . nmap ################################ [ 100 % ] raf pakej  tanpa menyah-instalasikan perisian yang lama ** rpm men
 10. Slide 10: Instalasi Sesuatu Pakej nting ! Secara lazimnya, suatu pakej RPM boleh di instalasi dengan ara rpm –ivh httpd-2.0.40-21.i386.rpm i=install, v= verbose (bermaklumat), h =hash progress in
 11. Slide 11: Perkakas Rpm Gui Dalam YaST asi , mengalihkan , mengemaskini dan menyoal pakej RPM. Di dalam KDE atau G
 12. Slide 12: Menu  System  Administrator Setting YaST Control Center
 13. Slide 13: Instalasi Pakej-pakej ger’ Remove Software’ pada YaST Control Center YaST Package Manager
 14. Slide 14: Peningkatan Pakej mbahan akan dipamerkan. Klik ‘accept’ untuk memulakan proses intalasi. Apabila selesai sistem
 15. Slide 15: Membuang Pakej Untuk membuang kesemua pakej yang diinstalasikan dalam kumpulan pakej , hilangkan tanda pada kotak semakan di sebelahnya Untuk mengalihkan pakej individual, klik di sebelah pakej kumpulan dan hilangkan tanda pakej individual. Klik ‘Accept’ Klik ‘continue’ untuk memulakan proses Apabila telah selesai, mesej ‘Update Complete’ akan muncul
 16. Slide 16: LinuxDotMy Sokongan dan Pertanyaan http://blog.linuxdotmy.com/ http://www.linuxdotmy.com/ Haris 019-6085482 (Malaysia) http://blog.harisfazillah.info/ Slide Hakmilik Umum (GPL) Asal Projek Perkomputeran Sekolah Malaysia 2004

Linux Squid Internet Proxy Server

Konfigurasi Squid
View SlideShare presentation or Upload your own. (tags: malay malaysia)


Linux Squid Internet Proxy Server

 1. Slide 1: Seksyen B Linux Squid Internet Proxy Server
 2. Slide 2: OBJEKTIF Mengetahui dan memahami Squid 2. Mengetahui cara-cara untuk konfigurasi asas Squid
 3. Slide 3: JENIS SAMBUNGAN INTERNET Sambungan ISDN bermutu tinggi berbanding dengan menggunakan sambungan modem analog. Talian khas i Sambungan Modem t sambungan ke Internet melalui talian telefon. Data digital akan ditukar ke isyarat analog da Sambungan xDSL eberapa jenis DSL seperti ADSL, IDSL dan SDSL. Di Linux, sambungan ke Internet melalui
 4. Slide 4: Protokol Point-to-Point (PPP) - suatu piawaian untuk sambungan ke Internet melalui talian dail. Ini cara sambungan yang paling biasa (di Malaysia) ke Internet sebagai sebahagian dari rangkaian ISP.
 5. Slide 5: PENGENALAN KEPADA SQUID Proxy server berguna sebagai mediator antara pengguna dan dunia luar (Web). Semua permintaan HTTP dari pengguna akan diarahkan ke Proxy Server (dengan mengkonfigurasi semua browser pengguna) dan data berupa tujuan (misal http://www.itb.ac.my) yang diminta pengguna akan diteruskan oleh Proxy server ke tujuan yang diminta. Data yang telah didapati oleh Proxy server tidak dibuang begitu saja; selain akan dikembalikan ke arah pengguna yang meminta, data ini juga akan disimpan (cache).
 6. Slide 6: KONFIGURASI ASAS SQUID parent proxy server dengan software Squid. ain basic UNIX, berfungsi menyimpan data yang diminta oleh pengguna (biasanya uid adalah FreeBSD, BSDI, Digital Unix, Irix, Linux, Solaris dan SunOs.
 7. Slide 7: KONFIGURASI ASAS SQUID Fail configurasi squid terletak di /etc/squid/squid.conf % vi /etc/squid/squid.conf Ubah setting seperti berikut: http_port 3128 Cache_mem 48 MB # Mula untuk transparent proxy Buang tanda “#” pada baris arahan di bawah, Jika tiada tulis semula.
 8. Slide 8: KONFIGURASI ASAS SQUID httpd_accel_host virtual http_accel_port 80 httpd_accel_with proxy on httpd_accel_uses_host_header on acl our_network src 10.48.203.0/24 http_access allow our_networks http_access allow localhost
 9. Slide 9: KONFIGURASI ASAS SQUID directive-directive di atas, anda sudah dapat menjalankan Squid. Untuk menjalankan Squid #squid –z // untuk membuat swap file cache, hanya untuk pertama kali #rcsquid start // untuk memulakan squid Untuk mencuba adakah proxy server anda berfungsi, cuba larikan arahan di bawah in #telnet mesin-proxyku.ITB.ac.my 8080 connected to mesin-proxyku.ITB.ac.my escape character is \"] GET http://nic.itb.ac.my HTTP/1.0
 10. Slide 10: LinuxDotMy Sokongan dan Pertanyaan http://blog.linuxdotmy.com/ http://www.linuxdotmy.com/ Haris 019-6085482 (Malaysia) http://blog.harisfazillah.info/ Slide Hakmilik Umum (GPL) Asal Projek Perkomputeran Sekolah Malaysia 2004

Konfigurasi Rangkaian Dan Internet (Suse)

Konfigurasi Network Suse
View SlideShare presentation or Upload your own. (tags: malay malaysia)


Konfigurasi Rangkaian Dan Internet (Suse)

 1. Slide 1: Seksyen B Konfigurasi Rangkaian Dan Internet
 2. Slide 2: OBJEKTIF Mengkonfigurasi rangkaian mengunakan YAST Dalam Suse
 3. Slide 3: Konfigurasi Rangkaian dan Internet Maklumat yang diberi oleh GiTN Ampangan 203.65 5.192 .66 hingga 10.48.203.126 ima 60 alamat IP konfigurasi dalam panduan ini berdasarkan Sekolah Menenga Portal GiTN – boleh rujuk CCMC
 4. Slide 4: Konfigurasi Rangkaian dan Internet Peralatan yang menggunakan alamat IP statik Terdapat 6 alamat IP yang dikhaskan: Pelayan – 10.48.203.66 Komputer Guru –10.48.203.67 dan 10.48.203.68 Pencetak – 10.48.203.69 dan 10.48.203.70 Wifi (rizab) – 10.48.203.71 Komputer Pelajar – 10.48.203.72 hingga 10.48.203.126 Portal GiTN – boleh rujuk CCMC
 5. Slide 5: Konfigurasi Rangkaian dan Internet Gambarajah Rangkaian Makmal Komputer GiTN Portal GiTN – boleh rujuk CCMC
 6. Slide 6: Konfigurasi Rangkaian dan Internet Router GITN ( ADSL / Wireless / VSAT ) IP Router = 10.48.203.65 (contoh) Netmask = 255.255.255.192 DNS IP Address = Teknologi : ADSL = 10.251.3.2 , 10.253.0.13 Teknologi : Wayarles = 10.251.3.2, 10.253.0.13 Teknologi : VSAT = 161.142.201.17, 161.142.2.17 Portal GiTN – boleh rujuk CCMC
 7. Slide 7: Konfigurasi Rangkaian dan Internet AS Server KOMNAS yang disambungkan kepada Hub / Switch berpunca dari Network eth1 eth0 Portal GiTN – boleh rujuk CCMC
 8. Slide 8: LOGIN Login ke dalam sistem SUSE Linux. Username : root ( MESTI masuk username root ) Password : komnas123 Portal GiTN – boleh rujuk CCMC
 9. Slide 9: Ataupun…. Tekan pada Taskbar Portal GiTN – boleh rujuk CCMC
 10. Slide 10: Klik Network Device Network Card Klik Change Portal GiTN – boleh rujuk CCMC
 11. Slide 11: Mengkonfigurasi Kad Rangkaian Klik Edit Masukkan alamat IP dan subnet (sila rujuk maklumat diberi) Portal GiTN – boleh rujuk CCMC
 12. Slide 12: Mengkonfigurasi Kad Rangkaian Klik Host name and name server Masukkan kod sekolah sebagai hostname Masukkan IP DNS SchoolNet Tekan butang OK Portal GiTN – boleh rujuk CCMC
 13. Slide 13: Mengkonfigurasi Kad Rangkaian Klik Routing Masukkan IP Gateway sekolah Tekan butang OK Portal GiTN – boleh rujuk CCMC
 14. Slide 14: LinuxDotMy Sokongan dan Pertanyaan http://blog.linuxdotmy.com/ http://www.linuxdotmy.com/ Haris 019-6085482 (Malaysia) http://blog.harisfazillah.info/ Slide Hakmilik Umum (GPL) Asal Projek Perkomputeran Sekolah Malaysia 2004

Infra Linux

Infra Linux
View SlideShare presentation or Upload your own. (tags: malay malaysia)


Infra Linux

Slide Hakmilik Umum (GPL)
Asal Projek Perkomputeran Sekolah Malaysia 2004
 1. Slide 1: Seksyen B Pelajaran 14: Teks Editor INFRASTRUKTUR SISTEM & LINUX
 2. Slide 2: OBJEKTIF • Memahami Peranan Teks Editor • Mengenali teks editor VIM dan arahan-arahannya
 3. Slide 3: Pengenalan Teks Editor • Teks Editor – suatu perisian yang digunakan untuk mencipta & mengedit sesuatu fail berasaskan teks, dalam Microsoft umpama Notepad • Sesuai digunakan untuk membuat perubahan pada fail-fail konfigurasi dalam Linux • Teks editor yang popular adalah: - Emacs ( Editor MACros ) - VIM ( Variants of The Improved Editor) - PICO • Hanya akan belajar VIM
 4. Slide 4: Pelbagai Editor Editor Ulasan Bluefish Editor HTML Emacs Editor GNU Emacs untuk konsol dan X11 jed, xjed Editor pengatur cara untuk konsol dan X11 joe,jmacs, jpico, Editor Joe dan kesesuaian editor lain mengikut Joe jstar Jove Editor Emacs Jonathan Kedit Teks Editor untuk KDE Lyx Editor Latex berdasarkan WYSIWYG untuk X11
 5. Slide 5: Pelbagai Editor Nvi Editor klon vi dari Berkeley Pico Editor fail untuk 200 baris sahaja Red Editor baca sahaja Sed Editor aluran Textedit Editor Xview Vim VI Improved, editor pengatur cara Xedit Editor untuk X11 Xemacs Emacs untuk X11 Jenis-jenis teks editor
 6. Slide 6: VIM ( Variants of The Visual Improved Editor) • Pengarang vim dibangunkan oleh Bram Moolenaar. • Teks editor yang sesuai dengan vi (visual editor, pengarang yang popular).
 7. Slide 7: Skrin Pengenalan Pengarang VIM
 8. Slide 8: Mod, Operasi & Melayari VIM • Vim menyediakan 3 mod untuk pengguna: Mod Command Mod Input Mod Last Line membolehkan pengguna memasukkan input membolehkan pengguna membolehkan pengguna mencari memasukkan arahan perkataan, satu ayat, menyimpan fail-fail atau keluar dari kerja-kerja
 9. Slide 9: • Kekunci Penting VIM-Ingat ! Kekunci Kegunaan Tekan ‘a’ masuk perkataan yang baru di tempat yang berikutnya selepas kedudukan kursor Tekan ‘i’ masuk perkataan yang baru pada kedudukan kursor Tekan ‘o’ tambah baris baru atau tukar kedudukan kursor pada baris baru Tekan Tukar dari mod input ke mod Arahan ‘ESC’ Kekunci Kegunaan
 10. Slide 10: • Kekunci Penting Lain Kekunci Kegunaan Kekunci Kegunaan
 11. Slide 11: h Kawal kursor bergerak satu ruang ke kiri l Kawal kursor bergerak satu ruang ke kanan i Kawal kursor bergerak ke baris seterusnya yang di k bawah kursor bergerak ke baris seterusnya yang di Kawal g atas bergerak ke awal baris terakhir Kursor o Kursor bergerak ke akhir baris terakhir w Kursor bergerak ke perkataan seterusnya e Kursor bergerak ke aksara akhir dalam perkataan b tersebut bergerak ke aksara awal dalam perkataan Kursor { tersebutbergerak ke awal perenggan Kursor } Kursor bergerak ke akhir perenggan
 12. Slide 12: Arahan navigasi dalam perisian VIM ^b Halaman ke atas ^f Halaman ke bawah ^u Gerakan kursor separuh halaman menaik ^d Gerakan kursor separuh halaman menurun ^e Menurunkan baris pada skrin ^y Menaikkan baris pada skrin /\\ bermaksud CTRL
 13. Slide 13: Arahan menyalin fail dalam perisian VIM yy Tekan 2 papan kekunci untuk salin pada baris di mana kedudukan kursor yw Tekan 2 papan kekunci untuk salin pada perkataan nyw N adalah nombor. Tekan 3 yw untuk menyalin sesuatu atau perkataan pada lokasi kursor dan juga dua perkataan ynw seterusnya. nyy Tekan ‘3 yy’ untuk menyalin seluruh baris tersebut atau dan baris berikutnya. yny p Akan melekatkan perkataan yang disalin pada lokasi kursor.
 14. Slide 14: Arahan memadam fail dalam perisian VIM d Tekan dahulu kekunci ‘d’, dan: - tekan ‘←’ untuk memadam aksara yang berada sebelum lokasi kursor - tekan ‘→’ untuk memadam aksara di mana kursor terletak. - tekan ‘↑’ untuk memadam aksara di mana kursor terletak, dan yang sebelumnya. - tekan ‘↓’ untuk memadam aksara di mana kursor terletak, dan yang sebelumnya. dd Tekan ‘d’ dua kali untuk memadam baris pada kursor dw Gerakkan kursor pada aksara yang pertama pada suatu perkataan, dan tekan ‘dw’ untuk memadam perkataan tersebut. Sekiranya kursor berada di tengah perkataan, aksara yang berada selepasnya akan di padam.
 15. Slide 15: Arahan memadam fail dalam perisian VIM nd ‘N’ adalah nombor. Tekan kekunci ‘3d’ yang bergerak tiga baris ke atas atau ke bawah. tekan ‘↑’ untuk memadam aksara di mana kursor terletak, dan yang sebelumnya. Ini bermakna 4 baris di padam. Atau tekan ‘↓’ untuk memadam aksara di mana kursor terletak, dan yang sebelumnya. Ini bermakna 4 baris di padam
 16. Slide 16: LinuxDotMy Sokongan dan Pertanyaan • http://blog.linuxdotmy.com/http://www.linuxdotmy.com/ • Haris 019-6085482 (Malaysia) • http://blog.harisfazillah.info/

Arahan Asas Linux

Arahan Asas Linux
View SlideShare presentation or Upload your own. (tags: linux malaysia)


Arahan Asas Linux

Slide Hakmilik Umum (GPL)
Asal Projek Perkomputeran Sekolah Malaysia 2004
 1. Slide 1: Seksyen B Pelayaran & Arahan
 2. Slide 2: OBJEKTIF 1. Mengetahui kepenggunaan arahan cd 2. Mengetahui kepenggunaan arahan pwd 3. Mengetahui kepenggunaan arahan ls 4. Mengetahui kepenggunaan arahan cat 5. Mengetahui kepenggunaan arahan more 6. Mengetahui kepenggunaan arahan less 7. Mengetahui kepenggunaan arahan find 8. Mengetahui kepenggunaan arahan whereis 9. Mengetahui kepenggunaan arahan locate 10. Mengetahui kepenggunaan arahan whatis 11. Mengetahui kepenggunaan arahan man 12. Mengetahui arahan asas berkenaan sistem dan kegunaannya
 3. Slide 3: Merubah kedudukkan melalui arahan cd ah ke /usr/bin direktori ektori /usr/bin untuk berpindah ke /usr direktori rada di direktori /usr/bin, anda boleh maju 2 langkah ke atas ke home direktori
 4. Slide 4: Mengetahui kedudukkan melalui arahan pwd an pwd (print working directory) - ketahui kedudukkan dalam sistem cetak direktori yang sedang digunakan secara aktif. Contoh:- # cd /usr/bin Taip Akan paparkan pw pwd /usr/bin /usr/bi d n an pwd di atas dilarikan pwd dari direktori /bin dan bukan pwd yang sedia ada di dalam shel # /bin/pwd -help
 5. Slide 5: Penyenaraian direktori dengan arahan ls Digunakan untuk menyenarai fail-fail dan sub-direktori di dalam sistem
 6. Slide 6: Penyenaraian direktori dengan arahan ls-m Senaraikan fail-fail di dalam satu baris diasingkan dengan koma
 7. Slide 7: Penyenaraian direktori dengan arahan ls-x Arahan ini membuatkan fail-fail disusun secara
 8. Slide 8: Memaparkan dan menggabungkan fail andungan fail-fail di monitor. Juga menghantar satu isi kandungan fail k Arahan ini untuk melihat kandungan fail-fail yang ringka
 9. Slide 9: Arahan more Keluarga Linux More yang dikenali sebagai \" adalah untuk melayari fail-fail dan membacanya \"screen by screen\" atau \"line at a time\".
 10. Slide 10: Arahan less ss adalah lebih kurang sama dengan more. Ia merupakan salah satu daripada ara Antara kelebihan Less Pengguna boleh pergi ke hadapan dan ke belakang ketika menggunakan fail teks d n \"quit\" sekiranya anda sudah sampai kepada penghujung fail.
 11. Slide 11: Mencari fail dengan find rima ‘wildcards’ dalam ‘search strings’ Utiliti mencari fail dalam cakera find Cari dalam lingkungan fail semasa iaitu –xdev, tanpa find akan mencari kes ari fail megikut tarikh atau ‘time period’
 12. Slide 12: Mencari fail dengan whereis ari fail-fail sistem secara pantas. Arahan whereis dengan p
 13. Slide 13: Mencari fail dengan locate arahan yang lebih cepat daripada whereis. menggunakan pangkalan data yang dinamakan slocate berdasarkan in locate terus kepada pangkalan data slocate dan mencari fail yang dikeh
 14. Slide 14: Mendapatkan bantuan dengan whatis ebolehan sesuatu arahan dengan memaparkan sinopsis ara h mencari kegunaan arahan who dengan menggunakan who(1) – show who is logged on
 15. Slide 15: Arahan Informasi Sistem Arahan Ulasan date Mengubah atau memberikan tarikh sistem who Menunjukkan pengguna yang telah log masuk whois Program pencari IP/Domain w Menunjukkan pengguna yang telah log masuk
 16. Slide 16: Arahan Berhubungan Fail Arahan Ulasan ls Melayari kandungan sesebuah lipatan pwd Memberitahu lipatan semasa cp Salin fail atau lipatan rm Buang fail atau lipatan mkdir Buat lipatan cat Menulis kandungan fail kepada monitor vi Menjalankan teks editor
 17. Slide 17: Arahan Akses Arahan Ulasan chmod Mengubah penetapan akses pada fail dan lipatan chown Mengubah kepunyaan pengguna pada fail dan lipatan chgrpMengubah kepunyaan kumpulan pengguna pada fail dan lip umask Set lapangan mod asas
 18. Slide 18: Arahan Proses Arahan Ulasan & Mengarahkan sesuatu proses supaya dijalankan secara sembuny ps Melaporkan status proses kill Membunuh proses berdasarkan PID nice Program yang boleh mengubah keutamaan proses yang berjalan top Menunjukkan proses kemuncak yang dijalankan CPU vmstat Melaporkan statistik memori maya
 19. Slide 19: Arahan Penapis Arahan Ulasan grep Menulis baris demi baris setiap paten pencarian yang dipadankan sort Mengisih barisan dalam fail teks wc Menulis bilangan bait, perkataan dan barisan dalam fail pr Menyediakan fail teks untuk percetakan cut Membuang sebahagian baris dalam fail teks sed Teks editor jenis aluran awk Mengimbas paten dan bahasa proses
 20. Slide 20: Ubah Hala Input dan Output Arahan Ulasan Arahan > fail Ubah hala standard output kepada teks dalam fail Ubah hala standard output kepada teks dalam fail secara tambahan pada b Arahan >> fail Arahan <> fail hala mesej ralat standard output kepada teks dalam fai Ubah
 21. Slide 21: Aksara Khas Aksara Ulasan & ; ( ) space tab Aksara meta || & && ; ;; ( ) | Operator kawalan * Kad liar untuk satu atau banyak # Jika digunakan dalam shell ia merujuk kepada hujah ? Kad liar untuk satu aksara sahaja \\ Menghapuskan fungsi khas sesuatu aksara
 22. Slide 22: Arahan Pengurusan Arahan Ulasan Init Permulaan kawalan proses shutdown Menutup sistem mount Melekap sesebuah sistem fail umount Menanggalkan sesebuah sistem fail adduser/useradd Menambah akaun pengguna deluser Membuang akaun pengguna lsmod Memaparkan senarai modul isirung rmmod Memunggah keluar modul isirung Insmod Memunggah masuk modul isirung modprob Mengawal modul isirung secara automatik
 23. Slide 23: Alatan dan Arahan Rangkaian Arahan Ulasan ifconfig Memaparkan dan mengubah penetapan antaramuka rangkaian netstat Memaparkan sambungan rangkaian, jadual penghalaan, statistik antaramuka dan penyamaran sambungan route Mempamerkan dan memanipulasi jadual penghalaan ping Menghantar paket gema ICMP iptables Dinding api dan pentadbiran pengurusan sistem telnet Antaramuka pengguna kepada protokol telnet ftp / ncftp Antaramuka pengguna kepada protokol ftp Arahan Ulasan
 24. Slide 24: Alatan Pemampat dan Arkib Arahan Ulasan gunzip Pengembang fail ekstensi .gz gzip Pemampat fail ekstensi .gz bunzip2 Pengembang fail ekstensi .bz2 bzip Pemampat fail ekstensi .bz2 tar Membuat dan meleraikan arkib ekstensi .tar
 25. Slide 25: LinuxDotMy Sokongan dan Pertanyaan http://blog.linuxdotmy.com/ http://www.linuxdotmy.com/ Haris 019-6085482 (Malaysia) http://blog.harisfazillah.info/

Apache Web Server Malay

Apache Server Web (Malay)
View SlideShare presentation or Upload your own. (tags: malay malaysia) 1. Slide 1: Seksyen B Perkhidmatan Web (Apache)
 2. Slide 2: OBJEKTIF 1. Mengenali konsep-konsep perkhidmatan web 2. Mengetahui konfigurasi asas pelayan Apache 3. Mengetahui asas dan sejarah Apache 4. Memulakan perkhidmatan Apache
 3. Slide 3: Apa Itu Pelayan Web? erkhidmatan web bertujuan menerbitkan (publish) sesuatu laman web t (IP) melalui port biasa 80 skan web yang di simpan dalam pelayan tersebut boleh di capai oleh pengguna di ayar web dengan dimulai dengan Sambungan Internet
 4. Slide 4: Apa Itu Apache? Pelayan web paling banyak digunakan di Internet. Bersifat Open Source, percuma Pertama kali digunakan untuk sistem operasi lingkungan UNIX Dimulakan oleh pembangun veteran NCSA httpd (National Center for Supercomputing Application) Keluaran pertama, Apache versi 0.6.2.
 5. Slide 5: Pembina Apache Antara ahli – ahli yang terlibat dalam mengembangkan Apache waktu itu iala Brian Behlendorf Roy T. Fielding Rob Hartill David Robinson Cliff Skolnick Randy Terbush Robert S. Thau Andrew Wilson Dengan tambahan sokongan daripada: Eric Hagberg Frank Peters Nicolas Pioch
 6. Slide 6: Nama Apache Nama Apache diambil dari kata \"A Patchy Server“ Bermaksud pelayan perbaikan yang penuh dengan tampalan (patch). Apa itu Tampalan ? Penambahan ciri-ciri dan penampalan ralat dari NCSA httpd Versi 1.3
 7. Slide 7: Menjadi Pembangun Apache mpulan e-mel terbuka kepada sesiapa sahaja yang ingin ambil bahagian dalam p ar, kirimkan e-mel ke:- majordomo@apache.or g pertama dari email bertuliskan \"subscribe new-httpd\" orang Malaysia yang mengambil bahagian dalam pembangunan Apache Server ?
 8. Slide 8: Sokongan Apache menyokong fungsi & bahasa pengaturcaraan web di bawah: Kontrol Akses. (Access Control) CGI (Common Gateway Interface), Perl (Practical Extraction and Report Language) PHP (Personal Home Page / PHP Hypertext Processor)
 9. Slide 9: x berasaskan teks halaman Apache sebelum adanya pelayaran b
 10. Slide 10: Konfigurasi Fail konfigurasi Apache terletak di :- /etc/httpd/conf/ Apache memisahkan fail konfigurasinya menjadi 3 bahagian:- httpd.conf srm.conf access.conf
 11. Slide 11: Fail Konfigurasi onf pertama sekali dirujuk apabila Apache dijalankan. nf onfigurasi yang dibaca setelah httpd.conf. conf asi untuk menuras perumah-perumah (hosts) yang boleh menerima layanan semua ‘program binary’ dalam Red Hat menyatukannya dalam satu fail httpd
 12. Slide 12: Fail Konfigurasi Fail httpd.conf. dibahagi kepada 3 bahagian:- 1. Global environment Konfigurasi Apache secara umum. 2. Section (Main) Configuration Konfigurasi utama yang tidak termasuk dalam virtual host. Bahagian ini juga termasuk penetapan (settings) dasar untuk virtual host.
 13. Slide 13: Fail Konfigurasi al host. at IP & DNS yang berbeza meskipun masih dalam satu kawalan pelayan Apa
 14. Slide 14: Bahagian Virtual Host dalam fail /etc/httpd/conf/httpd.conf
 15. Slide 15: LinuxDotMy Sokongan dan Pertanyaan http://blog.linuxdotmy.com/ http://www.linuxdotmy.com/ Haris 019-6085482 (Malaysia) http://blog.harisfazillah.info/

Monday, August 18, 2008

Kemerdekaan dan Perisian Sumber Terbuka OSS

Kemerdekaan dan Perisian Sumber Terbuka (OSS)

Tahun 2008 Malaysia menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke 51. Telah 51 tahun Malaysia membebaskan dirinya daripada pelbagai bentuk penjajahan bermula daripada penjajahan politik dan pentadbiran negara dan kemudiannya ekonomi.

Malaysia berjaya berdiri atas kaki sendiri dan makin yakin terhadap diri kita sendiri.

Dunia ICT kini menjadi peneraju utama dalam ekonomi dunia. Kemajuan yang pesat dan perkembangan teknologi ICT telah mewujudkan satu keadaan kita terlalu bergantung kepada teknologi ICT untuk setiap perkara dalam kehidupan manusia.

Komputer, Internet dan perisian kini menjadi keperluan utama kepada setiap kegiatan manusia. Dimana-mana boleh dilihat komputer digunakan dan hampir 90 peratus dipasang dengan sistem operasi Windows syarikat Microsoft Amerika Syarikat.

Keadaan ini membolehkan syarikat-syarikat besar dalam ICT mewujudkan satu keadaan monopoli. Kita seperti tiada pilihan. Tiada pilihan sehingga dianggap menggunakan perisian tanpa membayar lesen merupakan satu kesalahan jenayah.

Kita sebagai pengguna dan juga kerajaan dipaksa untuk membayar harga pelesenan mencecah berjuta-juta ringgit Malaysia.

Berjuta-juta ringgit yang pengguna komputer Malaysia dan kerajaan Malaysia bayar untuk bayaran perlesenan, hanya mengalir keluar daripada negara Malaysia. Tiada kesan atau faedah yang jelas terhadap kita rakyat Malaysia. Semuanya hanya harga diatas kertas.

Bayangkan sekiranya pembayaran perlesenan dialirkan kepada industri ICT Malaysia, ia boleh menjanakan pelbagai peluang dan tindakan yang boleh menghasilkan pelbagai kesan positif terhadap industri ICT Malaysia.

Bayangkan duit harga perlesenan dialirkan dalam negara boleh digunakan untuk tujuan penyelidikan dan kembangkan kemajuan ICT negara Malaysia.

Bayangkan duit harga perlesenan dialirkan dalam negara boleh digunakan untuk latihan tenaga manusia agar lahir pakar-pakar ICT.

Bayangkan duit harga perlesenan dialirkan dalam negara boleh digunakan untuk mendapatkan sokongan teknikal dan perkhidmatan dalam negara.

Perkara-perkara diatas membolehkan Malaysia tidak terlalu bergantung kepada syarikat-syarikat ICT negara luar dan aliran keluar ringgit Malaysia dapat dikurangkan. Adalah baik duit tersebut digunakan untuk pembangunan sumber manusia bidang ICT yang membolehkan Malaysia bersaing dengan lebih baik lagi.

Malah ada usaha untuk meningkatkan harga perlesenan tanpa memikirkan akibat kepada perbelanjaan kerajaan Malaysia. Kos perlesenan dinaikkan semata-mata untuk keuntungan tanpa rasa perlu ambil berat terhadap keperluan negara Malaysia. Ini adalah kerana syarikat-syarikat ICT ini bukanlah berasal daripada Malaysia.

Penjajahan bentuk baru. Menekan sesebuah negara dengan bayaran perlesenan.

Kita perlu merdekakan diri kita daripada penjajahan ICT ...

Open Source Software (OSS) atau Perisian sumber terbuka mewujudkan satu lagi pilihan kepada Malaysia. Perlesenan bagi perisian sumber terbuka (OSS) adalah percuma. Ia boleh dimiliki tanpa perlu membayar apa-apa kos perlesenan.

Perisian sumber terbuka (OSS) bukan sekadar percuma daripada segi harga perlesenan. Free dalam maksud OSS, bermaksud perisian sumber terbuka, boleh dimuat turun sebanyak mana pun, boleh disalin sebanyak mana pun, boleh dipasang sebanyak mana pun dan boleh disebarkan semula sebanyak mana pun, tanpa sekatan perlesenan.

Lagi membezakan perisian sumber terbuka (OSS) dengan yang lain adalah kod sumber, iaitu bagaimana ia dibangunkan, boleh didapati dan disebarkan. Malah perlesenan sumber terbuka, membolehkan kod-kod sumber tersebut diubah dan dibaiki oleh mana-mana individu dan pihak, dengan syarat perubahan yang dilakukan dikongsikan semula kepada pembangun perisian sumber terbuka (OSS) dan orang ramai dan mengekalkan bentuk asal perlesenan.

Perisian Sumber Terbuka (OSS) mewujudkan keadaan budaya pembangunan yang berlainan daripada cara-cara sebelum ini. Pembangunan perisian sumber terbuka (OSS) boleh dilakukan secara bersama, melalui Internet tanpa perlu para pembangunnya duduk dalam satu tempat. Ia turut mewujudkan apa yang dikatakan usaha gotong royong, kerja sama antara para pembangun perisian daripada pelbagai pelusuk dunia saling menyumbang menghasilkan perisian sumber terbuka (OSS).

Gotong royong ini membolehkan perisian sumber terbuka (OSS) dibangunkan menggunakan hasil pengalaman dan pengetahuan pakar-pakar serata dunia, mewujudkan kawalan mutu yang tinggi dan sistem pertolongan dalam talian dalam pelbagai cara komunikasi Internet sama ada Email, IRC, Forum, blog dan pelbagai lagi.

Kekuatan gotong royong ini menghasilkan sistem operasi Linux, Desktop Gnome dan KDE dan OpenOffice.org yang mampu malah telah menggugatkan pelbagai perisian lesen berbayar.

Keterangan lanjut mengenai Open Source Software di http://www.opensource.org/

Pada 19 Jun 2002, Kerajaan Malaysia telah mengambil keputusan untuk menggalakkan penggunaan aplikasi sumber terbuka (OSS) dalam sektor awam. The Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unit (MAMPU) Jabatan Perdana Menteri telah dimandatkan untuk mengetuai dan melaksanakan OSS dalam sektor awam.

Pada 16 Julai 2004, Malaysian Public Sektor OSS Master Plan (OSS Master Plan) telah dikeluarkan sejajar dengan pelancaran Open Source Competency Centre (OSCC) MAMPU.

Baca lanjut mengenai OSS Master Plan dan OSCC MAMPU di

http://opensource.mampu.gov.my/
http://www.oscc.org.my/

Sama ada pihak kerajaan atau rakyat Malaysia, kita perlu mempunyai pilihan dan pilihan itu adalah perisian sumber terbuka (OSS). Pilihan-pilihan dalam industri ICT akan memastikan kita tidak dijajah melalui kuasa monopoli ekonomi dan teknologi.

Kita bukan sahaja hanya menggunakan perisian sumber terbuka (OSS), malah kita perlu budayakan cara pembangunan OSS dalam dunia ICT Malaysia. Sama-sama gotong royong membangunkan perisian sumber terbuka (OSS) sama ada oleh kita dan untuk kita. Atau sama-sama menyumbang dengan masyarakat antarabangsa, menaikkan nama Malaysia di mata dunia dalam bidang ICT dan perisian sumber terbuka (OSS).

Anda boleh mula menyumbang dengan menyertai dan menyumbang di Knowledge Bank OSCC MAMPU

http://knowledge.oscc.org.my/

OSCC MAMPU turut keluarkan perisian Mymeeting dengan perlesenan OSS. Ini membolehkan orang ramai terlibat dalam pembangunan perisian MyMeeting. Sila lawat laman web

http://knowledge.oscc.org.my/solution-areas/application/mymeeting

Kita perlu merdeka daripada penjajahan ICT.

Senarai aplikasi OSS yang boleh digunakan

http://linuxwanita.blogspot.com/

Artikel sebelum ini

Virtualization Gabungkan Pelbagai Sistem Operasi
http://cikgucyber.blogspot.com/2008/06/virtualization-gabungkan-pelbagai-os.html

Netika Dunia Internet
http://cikgucyber.blogspot.com/2008/03/netika-dunia-internet.html

Aplikasi Percuma dan Sumber Terbuka untuk Vista
http://www.harisfazillah.info/sumberterbukauntukmicrosoftvista

Laman penulis http://blog.harisfazillah.info/

Bagi kemas kini terbaru anda dijemput untuk sertai senarai terhad email di

http://groups.yahoo.com/group/haris/ atau email kepada

haris-subscribe@yahoogroups.com

Pelbagai artikel, nota komputer dan Internet untuk Malaysia di

http://cikgucyber.blogspot.com/

Wassalam.

Harisfazillah Jamel linuxmalaysia hafnie hafija

Bukan Sekadar Internet Sahaja Nantikan kehadiran buku ini dipasaran...

18 Ogos 2008

Bukan Sekadar Internet Sahaja

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 Malaysia License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/my/ or send a letter to Creative Commons, 543 Howard Street, 5th Floor, San Francisco, California, 94105, USA.

http://www.tipswanita.com/Computers/Kemerdekaan_dan_Perisian_Sumber_Terbuka_OSS/

Tuesday, June 24, 2008

Virtualization Gabungkan Pelbagai OS dalam Satu Perkakasan Komputer

Virtualization Gabungkan Pelbagai OS dalam Satu Perkakasan Komputer

Virtualization adalah satu terma yang digunakan bagi mengambarkan cara untuk kongsikan penggunaan satu perkakasan komputer dengan lebih daripada satu sistem operasi.

Ia boleh digambarkan seperti menjalankan Windows dan Linux serentak dalam satu perkakasan malah lebih daripada satu sistem operasi bergantung kepada kapasiti perkakasan komputer.

http://en.wikipedia.org/wiki/Virtualization

Jika dahulu Virtualization digunakan dalam perkakasan mahal dan berkuasa tinggi dalam dalam sistem operasi yang mahal, kini Virtualization boleh digunakan dalam perkakasan dengan harga lebih murah.

Kemajuan teknologi perkakasan komputer yang semakin laju dan murah untuk dibeli membolehkan teknologi ini berkembang dengan perkakasan-perkakasan komputer peribadi.

pelbagai Aplikasi Virtualization kini semakin matang untuk menjalankan aplikasi-aplikasi penting. Antara aplikasi Virtualization.

Xen hypervisor
http://xen.org/

Aplikasi Virtualization dalam dunia aplikasi sumber terbuka. Yang disokong oleh pelbagai vendor besar Linux antaranya RedHat dan Novell.

VirtualBox
http://www.virtualbox.org/

Dibina khusus untuk perkakasan x86 kemudian ia dibeli oleh Syarikat Sun Microsystems. VirtualBox sesuai untuk pengguna komputer peribadi yang mahu mencuba Virtualization.

OpenVZ
http://wiki.openvz.org/Main_Page

Bagi pengguna sistem operasi Linux. OpenVZ adalah antara pilihan yang bersesuaian.

Bincangkan teknologi Virtualization ini di

Sertai Groups untuk artikel komputer dan Internet
http://groups.google.com/group/hafnie

OSCC MAMPU Knowledge Bank
http://knowledge.oscc.org.my/

Dapatkan email-email tentang komputer dan Internet
http://groups.yahoo.com/group/haris/join

Wassalam.

Harisfazillah Jamel
http://blog.harisfazillah.info/

Bukan Sekadar Internet Sahaja Nantikan kehadiran buku ini
dipasaran...

24 Jun 2008

Bukan Sekadar Internet Sahaja. Nantikan ia dipasaran ...


This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 Malaysia License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/my/ or send a letter to Creative Commons, 543 Howard Street, 5th Floor, San Francisco, California, 94105, USA.


Buat duit di Internet
http://cybermoney2u.blogspot.com/