Sunday, November 2, 2008

Infra Linux

Infra Linux
View SlideShare presentation or Upload your own. (tags: malay malaysia)


Infra Linux

Slide Hakmilik Umum (GPL)
Asal Projek Perkomputeran Sekolah Malaysia 2004
 1. Slide 1: Seksyen B Pelajaran 14: Teks Editor INFRASTRUKTUR SISTEM & LINUX
 2. Slide 2: OBJEKTIF • Memahami Peranan Teks Editor • Mengenali teks editor VIM dan arahan-arahannya
 3. Slide 3: Pengenalan Teks Editor • Teks Editor – suatu perisian yang digunakan untuk mencipta & mengedit sesuatu fail berasaskan teks, dalam Microsoft umpama Notepad • Sesuai digunakan untuk membuat perubahan pada fail-fail konfigurasi dalam Linux • Teks editor yang popular adalah: - Emacs ( Editor MACros ) - VIM ( Variants of The Improved Editor) - PICO • Hanya akan belajar VIM
 4. Slide 4: Pelbagai Editor Editor Ulasan Bluefish Editor HTML Emacs Editor GNU Emacs untuk konsol dan X11 jed, xjed Editor pengatur cara untuk konsol dan X11 joe,jmacs, jpico, Editor Joe dan kesesuaian editor lain mengikut Joe jstar Jove Editor Emacs Jonathan Kedit Teks Editor untuk KDE Lyx Editor Latex berdasarkan WYSIWYG untuk X11
 5. Slide 5: Pelbagai Editor Nvi Editor klon vi dari Berkeley Pico Editor fail untuk 200 baris sahaja Red Editor baca sahaja Sed Editor aluran Textedit Editor Xview Vim VI Improved, editor pengatur cara Xedit Editor untuk X11 Xemacs Emacs untuk X11 Jenis-jenis teks editor
 6. Slide 6: VIM ( Variants of The Visual Improved Editor) • Pengarang vim dibangunkan oleh Bram Moolenaar. • Teks editor yang sesuai dengan vi (visual editor, pengarang yang popular).
 7. Slide 7: Skrin Pengenalan Pengarang VIM
 8. Slide 8: Mod, Operasi & Melayari VIM • Vim menyediakan 3 mod untuk pengguna: Mod Command Mod Input Mod Last Line membolehkan pengguna memasukkan input membolehkan pengguna membolehkan pengguna mencari memasukkan arahan perkataan, satu ayat, menyimpan fail-fail atau keluar dari kerja-kerja
 9. Slide 9: • Kekunci Penting VIM-Ingat ! Kekunci Kegunaan Tekan ‘a’ masuk perkataan yang baru di tempat yang berikutnya selepas kedudukan kursor Tekan ‘i’ masuk perkataan yang baru pada kedudukan kursor Tekan ‘o’ tambah baris baru atau tukar kedudukan kursor pada baris baru Tekan Tukar dari mod input ke mod Arahan ‘ESC’ Kekunci Kegunaan
 10. Slide 10: • Kekunci Penting Lain Kekunci Kegunaan Kekunci Kegunaan
 11. Slide 11: h Kawal kursor bergerak satu ruang ke kiri l Kawal kursor bergerak satu ruang ke kanan i Kawal kursor bergerak ke baris seterusnya yang di k bawah kursor bergerak ke baris seterusnya yang di Kawal g atas bergerak ke awal baris terakhir Kursor o Kursor bergerak ke akhir baris terakhir w Kursor bergerak ke perkataan seterusnya e Kursor bergerak ke aksara akhir dalam perkataan b tersebut bergerak ke aksara awal dalam perkataan Kursor { tersebutbergerak ke awal perenggan Kursor } Kursor bergerak ke akhir perenggan
 12. Slide 12: Arahan navigasi dalam perisian VIM ^b Halaman ke atas ^f Halaman ke bawah ^u Gerakan kursor separuh halaman menaik ^d Gerakan kursor separuh halaman menurun ^e Menurunkan baris pada skrin ^y Menaikkan baris pada skrin /\\ bermaksud CTRL
 13. Slide 13: Arahan menyalin fail dalam perisian VIM yy Tekan 2 papan kekunci untuk salin pada baris di mana kedudukan kursor yw Tekan 2 papan kekunci untuk salin pada perkataan nyw N adalah nombor. Tekan 3 yw untuk menyalin sesuatu atau perkataan pada lokasi kursor dan juga dua perkataan ynw seterusnya. nyy Tekan ‘3 yy’ untuk menyalin seluruh baris tersebut atau dan baris berikutnya. yny p Akan melekatkan perkataan yang disalin pada lokasi kursor.
 14. Slide 14: Arahan memadam fail dalam perisian VIM d Tekan dahulu kekunci ‘d’, dan: - tekan ‘←’ untuk memadam aksara yang berada sebelum lokasi kursor - tekan ‘→’ untuk memadam aksara di mana kursor terletak. - tekan ‘↑’ untuk memadam aksara di mana kursor terletak, dan yang sebelumnya. - tekan ‘↓’ untuk memadam aksara di mana kursor terletak, dan yang sebelumnya. dd Tekan ‘d’ dua kali untuk memadam baris pada kursor dw Gerakkan kursor pada aksara yang pertama pada suatu perkataan, dan tekan ‘dw’ untuk memadam perkataan tersebut. Sekiranya kursor berada di tengah perkataan, aksara yang berada selepasnya akan di padam.
 15. Slide 15: Arahan memadam fail dalam perisian VIM nd ‘N’ adalah nombor. Tekan kekunci ‘3d’ yang bergerak tiga baris ke atas atau ke bawah. tekan ‘↑’ untuk memadam aksara di mana kursor terletak, dan yang sebelumnya. Ini bermakna 4 baris di padam. Atau tekan ‘↓’ untuk memadam aksara di mana kursor terletak, dan yang sebelumnya. Ini bermakna 4 baris di padam
 16. Slide 16: LinuxDotMy Sokongan dan Pertanyaan • http://blog.linuxdotmy.com/http://www.linuxdotmy.com/ • Haris 019-6085482 (Malaysia) • http://blog.harisfazillah.info/