Sunday, November 2, 2008

Perkhidmatan DHCP Linux

Pengenalan Dhcpd Linux
View SlideShare presentation or Upload your own. (tags: malay malaysia)


Perkhidmatan DHCP Linux


 1. Slide 1: Seksyen B Perkhidmatan DHCP
 2. Slide 2: OBJEKTIF 1. Mengetahui apakah tugas pelayan dan pelanggan dalam persekitaran perkhidmatan DHCP 2. Mengetahui prosedur yang dibuat oleh pelayan DHCP setiap kali ia menerima permintaan dari pelanggan DHCP 3. Mengetahui kegunaan opsyen-opsyen yang terdapat dalam fail konfigurasi pelayan DHCP 4. Melakukan penetapan pada pelanggan DHCP dan memulakan perkhidmatan pelayan DHCP di YaST
 3. Slide 3: Pengenalan DHCP n oleh Internet Software Consortium (ISC) bermaksud Dynamic Host Co rotokol DHCP, protokol BOOTP digunakan untuk memberikan alamat IP sec kan untuk :- cakera keras erminal dungu. BOOTP dari segi ia mempunyai ‘address pool’ & masa pajakan (lease time
 4. Slide 4: Apa Itu DHCP ? Dynamic Host Configuration Protocol m pelanggan-pelayan ehkan pelanggan dalam sebuah rangkaian mendapatkan maklumat – ma mat IP mat IP penghala termaktub (default gateway) mat pelayan DNS mat pelayan WINS lumat lain dari pelayan DHCP secara dinamik
 5. Slide 5: Kelebihan DHCP ian dibuat secara berpusat , terkawal & mudah. setiap terminal untuk memberi alamat IP tika mengendalikan rangkaian besar dengan jumlah pengguna ramai. ooting seperti konflik IP amat mudah untuk dikawal kerana alamat IP bertinda
 6. Slide 6: Proses DORA 4 langkah untuk pelanggan mendapatkan maklumat DHCP :- 1) DHCPDISCOVER 2) DHCPOFFER 3) DHCPREQUEST 4) DHCPACK
 7. Slide 7: Proses DORA ) DHCPDISCOVER elanggan (Client) menghantar : - roadcasts mesej DHCPDISCOVER pada 255.255.255.255 (seluruh network) MAC address & nama komputer.
 8. Slide 8: Proses DORA 2) DHCPOFFER Pelayan (server) DHCP akan hantar DHCPOFFER kepada pelanggan (client) maklumat -maklumat:- MAC address pelanggan alamat IP subnet mask alamat IP DHCP pelayan Sambungan >
 9. Slide 9: Proses DORA ran pertama yang diterima oleh pelayan DHCP tadi (katakan namanya pelay simpan rekod alamat IP yang diberi kepada pelanggan supaya tidak diberi k
 10. Slide 10: Proses DORA UEST mesej DHCPREQUEST bersama alamat IP DHCP pelayan A kepada sem ggan tersebut telah menerima IP dari pelayan DHCP A. akan menarik semula tawaran mereka.
 11. Slide 11: Proses DORA PACK kepada pelanggan & maklumat lain seperti gateway . elanggan, informasi untuk komunikasi rangkaian bagi pelanggan adalah leng
 12. Slide 12: PELAYAN DNS 2-DHCPOFFER 4-DHCPACK A B 3-DHCPREQUEST switcher 1-DHCPDISCOVER PELANGGAN (CLIENT)
 13. Slide 13: Contoh fail bagi konfigurasi perkhidmatan DHCP
 14. Slide 14: KONFIGURASI DHCP DI YaST Modul DHCP membenarkan anda mengkonfigurasikan pelayan DHCP anda dengan sendirinya untuk rangkaian tempatan. Modul ini mempunyai 2 cara iaitu : - Initial Configuration – Bagi anda yang baru pertama kali memulakan modul ataupun cuba untuk konfigurasi pelayan, anda diminta untuk memilih cara ini. Dengan cara ini, anda hanya perlu membuat beberapa keputusan iaitu keputusan yang asas sahaja berkaitan dengan pelayan. Expert Configuration – Bagi cara ini, anda di ajar untuk mengkonfigurasi pelayan anda dengan lebih lanjut dan mendalam lagi
 15. Slide 15: KONFIGURASI DHCP DI YaST Initial Configuration milihan Antaramuka Rangkaian - pilih antaramuka yang di terima oleh pelayan DHCP
 16. Slide 16: KONFIGURASI DHCP DI YaST erti domain name, time server address, primary dan secondary server address, alam 3. Dynamic DHCP - Buat konfigurasi alamat IP yang akan di gunakan oleh pelangg ebab DHCP akan dimulakan dengan sendirinya dan ini ialah salah satu daripada pros 5. Host Management - Masukkan nama, alamat IP, alamat hardware, dan jenis rangk
 17. Slide 17: KONFIGURASI DHCP DI YaST Langkah 1: Klik Start -> System -> YaST
 18. Slide 18: KONFIGURASI DHCP DI YaST Langkah 2 : Pilih Start DHCP Server Langkah 3: Klik Add
 19. Slide 19: KONFIGURASI DHCP DI YaST Langkah 5: masukkan subnet dan ip range berdasarkan kiraan Langkah 4: Pilih Subnet
 20. Slide 20: KONFIGURASI DHCP DI YaST Langkah 7: Masukkan semua data seperti berikut dengan meng angkah 6: Pilih Gobal Options, klik Edit
 21. Slide 21: KONFIGURASI DHCP DI YaST Langkah 9: Pilih kad rangkaian yang hendak digunakan Langkah 8: Klik Advanced
 22. Slide 22: KONFIGURASI DHCP DI YaST Langkah akhir: Klik Finish. Konfigurasi akan disimpan. Servis DHCP akan dimulakan.
 23. Slide 23: KONFIGURASI DHCP DI YaST Pastikan service DHCP Server run secara otomatik apabila server diONkan Start  System  YaST  System  Runlevel Editor Pastikan dhcpd telah di check kan, dan pilih Enable  Finish Klik Runlevel Editor
 24. Slide 24: KONFIGURASI DHCP DI YaST an untuk test connection di antara Server KOMNAS dengan Router GITN dan ke ran Terminal  Console tekan ENTER eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:F2:0A:40:51:17 inet addr:10.48.203.66 Bcast:10.48.203.127 Mask:255.255.255.192 lo Link encap:Local Loopback inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
 25. Slide 25: KONFIGURASI DHCP DI YaST Test connection antara Server KOMNAS dengan Router GITN # ping 10.48.203.65  masukkan IP Router GITN dan tekan ENTER Pinging 10.113.200.65 with 32 bytes of data: Reply from 10.113.200.65: bytes=32 time<1ms ttl="255" bytes="32" ttl="255" bytes="32" ttl="255" bytes="32" ttl="255" bytes="32" time="55ms" ttl="255" bytes="32" time="56ms" ttl="255" bytes="32" time="67ms" ttl="255" bytes="32" time="47ms" ttl="255">
 26. Slide 26: LinuxDotMy Sokongan dan Pertanyaan http://blog.linuxdotmy.com/ http://www.linuxdotmy.com/ Haris 019-6085482 (Malaysia) http://blog.harisfazillah.info/ Slide Hakmilik Umum (GPL) Asal Projek Perkomputeran Sekolah Malaysia 2004