Sunday, November 2, 2008

Konfigurasi Rangkaian Dan Internet (Suse)

Konfigurasi Network Suse
View SlideShare presentation or Upload your own. (tags: malay malaysia)


Konfigurasi Rangkaian Dan Internet (Suse)

 1. Slide 1: Seksyen B Konfigurasi Rangkaian Dan Internet
 2. Slide 2: OBJEKTIF Mengkonfigurasi rangkaian mengunakan YAST Dalam Suse
 3. Slide 3: Konfigurasi Rangkaian dan Internet Maklumat yang diberi oleh GiTN Ampangan 203.65 5.192 .66 hingga 10.48.203.126 ima 60 alamat IP konfigurasi dalam panduan ini berdasarkan Sekolah Menenga Portal GiTN – boleh rujuk CCMC
 4. Slide 4: Konfigurasi Rangkaian dan Internet Peralatan yang menggunakan alamat IP statik Terdapat 6 alamat IP yang dikhaskan: Pelayan – 10.48.203.66 Komputer Guru –10.48.203.67 dan 10.48.203.68 Pencetak – 10.48.203.69 dan 10.48.203.70 Wifi (rizab) – 10.48.203.71 Komputer Pelajar – 10.48.203.72 hingga 10.48.203.126 Portal GiTN – boleh rujuk CCMC
 5. Slide 5: Konfigurasi Rangkaian dan Internet Gambarajah Rangkaian Makmal Komputer GiTN Portal GiTN – boleh rujuk CCMC
 6. Slide 6: Konfigurasi Rangkaian dan Internet Router GITN ( ADSL / Wireless / VSAT ) IP Router = 10.48.203.65 (contoh) Netmask = 255.255.255.192 DNS IP Address = Teknologi : ADSL = 10.251.3.2 , 10.253.0.13 Teknologi : Wayarles = 10.251.3.2, 10.253.0.13 Teknologi : VSAT = 161.142.201.17, 161.142.2.17 Portal GiTN – boleh rujuk CCMC
 7. Slide 7: Konfigurasi Rangkaian dan Internet AS Server KOMNAS yang disambungkan kepada Hub / Switch berpunca dari Network eth1 eth0 Portal GiTN – boleh rujuk CCMC
 8. Slide 8: LOGIN Login ke dalam sistem SUSE Linux. Username : root ( MESTI masuk username root ) Password : komnas123 Portal GiTN – boleh rujuk CCMC
 9. Slide 9: Ataupun…. Tekan pada Taskbar Portal GiTN – boleh rujuk CCMC
 10. Slide 10: Klik Network Device Network Card Klik Change Portal GiTN – boleh rujuk CCMC
 11. Slide 11: Mengkonfigurasi Kad Rangkaian Klik Edit Masukkan alamat IP dan subnet (sila rujuk maklumat diberi) Portal GiTN – boleh rujuk CCMC
 12. Slide 12: Mengkonfigurasi Kad Rangkaian Klik Host name and name server Masukkan kod sekolah sebagai hostname Masukkan IP DNS SchoolNet Tekan butang OK Portal GiTN – boleh rujuk CCMC
 13. Slide 13: Mengkonfigurasi Kad Rangkaian Klik Routing Masukkan IP Gateway sekolah Tekan butang OK Portal GiTN – boleh rujuk CCMC
 14. Slide 14: LinuxDotMy Sokongan dan Pertanyaan http://blog.linuxdotmy.com/ http://www.linuxdotmy.com/ Haris 019-6085482 (Malaysia) http://blog.harisfazillah.info/ Slide Hakmilik Umum (GPL) Asal Projek Perkomputeran Sekolah Malaysia 2004