Sunday, November 2, 2008

Pengenalan Kepada Rangkaian Setempat(LAN) Linux

Pengenalan Lan Sekolah Linux
View SlideShare presentation or Upload your own. (tags: linux malaysia)


Pengenalan Kepada Rangkaian Setempat(LAN) Linux

 1. Slide 1: Seksyen A Pengenalan Kepada Rangkaian Setempat
 2. Slide 2: OBJEKTIF Mengetahui asas-asas rangkaian Mengetahui topologi rangkaian Mengetahui kaedah pengkabelan LAN Mengetahui protokol rangkaian Asas troubleshooting
 3. Slide 3: Jenis Rangkaian Pelayan LAN : sistem rangkaian yang Laptop hanya merangkumi sebuah bilik, bangunan atau kampus. Adalah suatu rangkaian 7x 8x 9x 10x 11 x 12x 7x 8 x 9x 1 0x 11x 12x Switch Pelayan/Pelanggan/Alatan C Et her net 7 8 91 0 12 1 A 1 2 3 4 5 6 1x 2x 3x A 4x 5x 6x 1x 2 x 3x B 4x 5 x 6x Dirangkai oleh kabel/wireless melalui suatu alat pengagihan (Switch/Hub) iMac Workstation PC(Pelanggan) Pencetak (Pelanggan) Rangkaian(Alatan)
 4. Slide 4: Jenis Rangkaian WAN : Wide area network pula manyambungkan rangkaian yang yang berbeza dah mempunyai jarak yang jauh. Biasanya gabungan dari 2 LAN. Dirangkaikan oleh kabel/fiber Optik/wireless melalui suatu alat pengagihan (Router/modem)
 5. Slide 5: Network Topologi Terbahagi kepada tiga komponen penting Bus Ring Star
 6. Slide 6: BUS Paling mudah dan selalu digunakan Menyambung setiap alat seperti komputer dan mesin pencetak secara bersiri. Kaedah ini sangat mudah dipasang tetapi jika terdapat sebarang kerosakkan pada satu kabel maka semua alat atau komputer di atas segmen itu tidak boleh beroperasi.
 7. Slide 7: BUS
 8. Slide 8: BUS (kebaikan/keburukan) n g dan murah. h untuk menambah nodes hanya dengan menyambung nodes baru se kan nya satu kabel mengalami kerosakkan, sistem rangkaian akan pinca i untuk sistem rangkaian yang kecil
 9. Slide 9: BUS (Teknik Pembaikan) ng dengan betul, kecilkan sistem rangkaian kepada dua buah komputer. Sekiranya sistem rangkaian pulih seperti
 10. Slide 10: RING (Cecincin) Dengan topologi RING, setiap elemen komputer di disambung bersiri dan dibentuk dalam bulatan. Hampir sama dengan topologi BUS. Tetapi kedua hujung kabel ditemukan untuk membentuk bulatan
 11. Slide 11: RING (Cecincin)
 12. Slide 12: Ring (kebaikan/keburukan) s mengalami masalah akan menyebabkan keseluruhan sistem ra
 13. Slide 13: STAR Menyambung segala elemen dalam rangkaian ke satu pusat. Segala kabel yang menghubung semua elemen rangkaian komputer berakhir di satu titik. Kerosakkan fizikal pada satu kabel tidak akan menyebabkan segmen lain tidak berfungsi.
 14. Slide 14: STAR
 15. Slide 15: Star (kebaikan/keburukan) baikan Mudah di Install Tidak mengganggu rangkaian ketika proses penyelenggaraan. Mudah untuk mengesan kerosakan dan mengantikan komponen. burukan Memerlukan lebih kabel jika di bandingkan dengan bus topologi. Jika hub atau switch rosak, semua node akan gagal berfungsi. Kos lebih mahal jika dibandingkan dengan bus topologi kerana kos switch atau h
 16. Slide 16: Pengkabelan LAN Pengkabelan UTP Cat 5(Unshielded Twisted Pair Category 5) 100 BaseT, dengan Registered Jack RJ45 Benarkan setiap PC yang mempunyai kad rangkaian (network card) disambungkan ke hub atau switch.
 17. Slide 17: Jenis Pengkabelan Kabel Sambungan Terus (PC ke Switch)
 18. Slide 18: Jenis Pengkabelan Kabel Sambungan Terpintal (PC ke PC, Switch ke Switch)
 19. Slide 19: Kegunaan Kabel Kabel Sambungan Terus Menyambungkan komputer berkad rangkaian ke hub atau switch Kabel Sambungan Terpintal Menyambungkan komputer ke komputer secara terus melalui kad rangkaian
 20. Slide 20: Cara pemasangan kabel UTP ke moduler rangkaian Puncher
 21. Slide 21: Cara pemasangan kabel UTP ke moduler rangkaian UTP Cable Face Plate Network Moduler
 22. Slide 22: Cara pemasangan kabel UTP ke moduler rangkaian
 23. Slide 23: Cara pemasangan kabel UTP ke moduler rangkaian
 24. Slide 24: Cara pemasangan kabel UTP ke moduler rangkaian
 25. Slide 25: Cara pemasangan kabel UTP ke moduler rangkaian
 26. Slide 26: Cara pemasangan kabel UTP ke moduler rangkaian
 27. Slide 27: Cara pemasangan kabel UTP ke moduler rangkaian
 28. Slide 28: Cara pemasangan kabel UTP ke moduler rangkaian
 29. Slide 29: Cara pemasangan kabel UTP ke moduler rangkaian
 30. Slide 30: Cara pemasangan kabel UTP ke moduler rangkaian
 31. Slide 31: Cara pemasangan kabel UTP ke moduler rangkaian
 32. Slide 32: Cara pemasangan kabel UTP ke moduler rangkaian
 33. Slide 33: Cara pemasangan kabel UTP ke moduler rangkaian
 34. Slide 34: Cara pemasangan kabel UTP ke moduler rangkaian
 35. Slide 35: Cara pemasangan kabel UTP ke moduler rangkaian
 36. Slide 36: Cara pemasangan kabel UTP ke moduler rangkaian
 37. Slide 37: Cara pemasangan kabel UTP ke moduler rangkaian
 38. Slide 38: Typical category-5E patch panel Pandangan Hadapan
 39. Slide 39: Typical category-5E patch panel Pandangan Belakang
 40. Slide 40: Suis(Switch) meningkatkan mutu rangkaian, ciri-ciri pengulang (repeater) da rangkaian kepada segmen dth dikongsi manakala Switch - bandwidth didedikas
 41. Slide 41: Suis(Switch) Lampu Kelajuan (10 atau 100) Lampu Link (Hijau) Lampu Collision (Oren) Port (10/100MBPS)
 42. Slide 42: Suis(Switch) Mengesan Kerosakan ED (Light Emitting Diode) ‘Link’ tidak bel disambungkan ke ‘port’. bel, penyambung RJ45, dipasang ketat, plet dinding tidak rosak. Uji guna pen aian dipasang kemas, telah dikonfigurasi & LED ‘Link’ menyala bungan terus digunakan (PC ke Switch)
 43. Slide 43: Suis(Switch) Mengesan Kerosakan (2) Tanda-tanda : Lampu LED ‘Link’ 100MBPS menyala, Lampu LED ‘Collision’ menyala tetapi trafik rangkaian tidak stabil. Periksa: Pastikan Kad Rangkaian di PC tidak disetkan kepada ’Dedicated Full Duplex’. Pastikan ianya adalah ’Auto Mode’ disetkan dalam tetapan (setting) di OS Asingkan satu-persatu PC dari rangkaian untuk mengenalpasti PC yang bermasalah, gunakan teknik `Elimination’ Padamkan dan Hidupkan kembali Switch untuk Reset
 44. Slide 44: Gambar rajah Sambungan
 45. Slide 45: Pengenalan Network Protokol Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) adalah protokol yang diterima pakai untuk kegunaan Wide Area Network (WAN), Local Area Network (LAN) dan Internet. Kita mungkin telah mengetahui mengenai architecture DOD (Department of Defense). Dari namanya kita sudah dapat meneka DOD dibina oleh pihak tentera. Diperkenalkan diawal tahun 70 an dan architecture tidak jauh lari dari model OSI (Open System Interconnection).
 46. Slide 46: Sejarah TCP/IP Sejarah TCP/IP bermula di Amerika Syarikat pada tahun 1969 apabila jabatan Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) melakukan ujian sistem rangkaian mengenai packet-switching. 1970 Advanced Research Agency Network (ARPANET) mula menggunakan Network Control Protocol (NCP) 1972 Spefikasi Telnet “Ad Hoc Telnet Protocol” dihantar sebagai RFC 318 1973 RFC 454 “File Transfer Protocol” diperkenalkan 1974 Transmission Control Protocol (TCP) 1981 Standart IP diperkenalkan di RFC 791 1982 TCP/IP protocol suite diperkenalkan oleh Defence Communications Agency (DCA) dan ARPA 1983 ARPANET bertukar dari NCP kepada TCP/IP 1984 Domain Name System (DNS) diperkenalkan
 47. Slide 47: Perbezaan antara pembawa TCP dan UDP TCP - Penerima akan menghantar balik pengesahan kepada pengirim TCP dikenali sebagai connection-oriented protocol UDP - Pengirim akan menghantar data tanpa perlu menunggu balasan dari pihak penerima. Dengan kata lain, pengirim tidak ambil peduli sama ada data tersebut sampai ke destinasi atau tidak. UDP juga dikenali sebagai connectionless.
 48. Slide 48: Bagaimana Protokol Berfungsi Memecahkan data ke segmen, ke paket, ke frame dan akhirnya ke bits (1& 0) Maklumat alamat IP sumber dan destinasi di tambah ke paket Menghantar bits-bits (1 & 0) melalui kad rangkaian melalui kabel laluan ke alamat IP Di destinasi, bits-bits disusun semula kepada frame,paket, segmen dan data
 49. Slide 49: Tanda Alamat IP versi 4 Fungsi utama alamat IP : memberikan nilai unik untuk PC dalam rangkaian supaya mudah dicari oleh protokol TCP/IP 32 bit untuk versi 4 (8 bit X 4 seksyen) Diwakili 4 seksyen di asingkan titik Nilai minimum :0 ; Nilai maksimum 255 0 untuk ID & 255 untuk broadcast, nilai 1 hingga 254 boleh digunakan Contoh: 202.188.0.133
 50. Slide 50: Tanda Alamat IP versi 4 Contoh Lain Jika didalam decimal : 255.255.255.255 (Alamat Broadcast). Jika didalam binari, ianya akan menjadi (dalam 4 seksyen) 11111111.11111111.11111111.11111111 Terdapat 32 no.1 (32 bit) dimana setiap seksyen di antara titik ada lapan no.1 bernilai 255 dalam decimal Satu seksyen ada lapan no.1 digelar 1 oktet, jumlahkan ada empat 4 oktet (4 seksyen)
 51. Slide 51: Alamat IP (IP Addressing) Setiap alamat IP terbahagi kepada 2 bahagian, iaitu Network ID dan Host ID. Network ID umpama jalan utama, manalah Host ID merupakan alamat rumah yang ada di dalam jalan utama . Alamat IP bersaiz 32 bit dan dibahagikan kepada empat bahagian, iaitu setiap bahagian mempunyai 8 bit.
 52. Slide 52: 5 Jenis Kelas Alamat IP Kelas Alamat IP Subnet Mask A 1.0.0.0 hingga 255.0.0.0 126.255.255.255 B 128.0.0.0 hingga 255.255.0.0 191.255.255.255 C 192.0.0.0 hingga 255.255.255.0 223.255.255.255 D 224.0.0.0 hingga Kelas D – kegunaan khas (multicast) 239.255.255.255 Kelas Alamat IP Subnet Mask
 53. Slide 53: Tanda Alamat IP Persendirian Kelas Alamat IP A 10.0.0.0 hingga 10.255.255.255 B 172.16.0.0 hingga 172.31.255.255 Kelas Alamat IP gkaian persendirian tanpa konflik dengan alamat IP Awam
 54. Slide 54: SchoolNet Network Overview
 55. Slide 55: Internet Protocol Configuration (Microsoft XP) STEP 1: Click Start Menu and Control Panel
 56. Slide 56: STEP 2: Click Network Connection
 57. Slide 57: STEP 3: Click Local Area Connection
 58. Slide 58: STEP 4: Click Properties and Internet Protocol (TCP/IP)
 59. Slide 59: STEP 5: Click Use The Following IP Address EXAMPLE Insert : 1. IP address : 10.131.224.2 - 10.131.224.62 (60 PC) 2. Subnet mask (SchoolNet) : 255.255.255.192 3. Default gateway : 10.131.224.1 4. Preferred DNS server : 10.251.3.2 5. Alternate DNS server : 10.253.0.13 STEP 6: Click OK STEP 7: Click Internet Explorer
 60. Slide 60: Snap Shot – Internet Protocol Properties
 61. Slide 61: Internet Protocol Configuration (Microsoft 98) STEP 1: Click Start Menu and Control Panel
 62. Slide 62: STEP 2: Click Network
 63. Slide 63: STEP 3: Click TCP/IP (Network Card Name) Note: Don’t Choose TCP/IP for Dail Up
 64. Slide 64: STEP 4: Click Specify An IP Address Note: Insert IP address and Subnet Mask SchoolNet: 255.255.255.192
 65. Slide 65: STEP 5: Click Sheet Gateway Note: Insert New gateway
 66. Slide 66: STEP 6: Click Sheet DNS Configuration and Click Enable DNS Note: Preferred DNS - 10.251.3.2 Alternate DNS - 10.253.0.13
 67. Slide 67: STEP 7: Click Ok and Computer will restart STEP 8: Click Internet Explorer
 68. Slide 68: BASIC TROUBLESHOOTING
 69. Slide 69: BASIC TROUBLESHOOTING What should you do when you see this page ?
 70. Slide 70: Do not panic and please follow this checklist. Ensure the Router is ON. UTP cable is tightly connected to the Router and PC. Telephone line is connected to the Router. Correct IP address, default getaway and DNS IP addresses inserted. Next are the easy step by step procedures for basic troubleshooting Note: Same method can be used for Win 98
 71. Slide 71: Step 1: Click START and move the cursor to RUN
 72. Slide 72: Step 2: Type command and Command prompt (black screen) will appear
 73. Slide 73: Step 3: Check your IP Type ipconfig Example, IP of PC is 10.39.155.2
 74. Slide 74: Important Information to remember IP Address = Current IP used (PC) Subnet Mask = 255.255.255.192 (fixed for all) Default Getaway = Router’s IP
 75. Slide 75: Step 4: PING Command For SchoolNet, 2 steps of ping test need to be conducted: 1) Ping ADSL Router IP The purposes for ping Purpose : To check router connection command are: Example : ping 10.39.155.1 Refer Figure 1 Verify hardware connection Test IP Network connectivity 2) Ping DNS IP addresses Purpose : To check Internet browsing Example : ping 10.251.3.2 ping 10.253.0.13 Refer Figure 2
 76. Slide 76: Figure 1
 77. Slide 77: Figure 2
 78. Slide 78: Note: If ping test fails, request timed out will appear. It means connection is not established.
 79. Slide 79: Step 5: Tracert Command Shows interface addresses used to reach the destination Example : tracert 10.39.155.1
 80. Slide 80: LinuxDotMy Sokongan dan Pertanyaan http://blog.linuxdotmy.com/ http://www.linuxdotmy.com/ Haris 019-6085482 (Malaysia) http://blog.harisfazillah.info/ Slide Hakmilik Umum (GPL) Asal Projek Perkomputeran Sekolah Malaysia 2004