Sunday, November 2, 2008

Arahan Asas Linux

Arahan Asas Linux
View SlideShare presentation or Upload your own. (tags: linux malaysia)


Arahan Asas Linux

Slide Hakmilik Umum (GPL)
Asal Projek Perkomputeran Sekolah Malaysia 2004
 1. Slide 1: Seksyen B Pelayaran & Arahan
 2. Slide 2: OBJEKTIF 1. Mengetahui kepenggunaan arahan cd 2. Mengetahui kepenggunaan arahan pwd 3. Mengetahui kepenggunaan arahan ls 4. Mengetahui kepenggunaan arahan cat 5. Mengetahui kepenggunaan arahan more 6. Mengetahui kepenggunaan arahan less 7. Mengetahui kepenggunaan arahan find 8. Mengetahui kepenggunaan arahan whereis 9. Mengetahui kepenggunaan arahan locate 10. Mengetahui kepenggunaan arahan whatis 11. Mengetahui kepenggunaan arahan man 12. Mengetahui arahan asas berkenaan sistem dan kegunaannya
 3. Slide 3: Merubah kedudukkan melalui arahan cd ah ke /usr/bin direktori ektori /usr/bin untuk berpindah ke /usr direktori rada di direktori /usr/bin, anda boleh maju 2 langkah ke atas ke home direktori
 4. Slide 4: Mengetahui kedudukkan melalui arahan pwd an pwd (print working directory) - ketahui kedudukkan dalam sistem cetak direktori yang sedang digunakan secara aktif. Contoh:- # cd /usr/bin Taip Akan paparkan pw pwd /usr/bin /usr/bi d n an pwd di atas dilarikan pwd dari direktori /bin dan bukan pwd yang sedia ada di dalam shel # /bin/pwd -help
 5. Slide 5: Penyenaraian direktori dengan arahan ls Digunakan untuk menyenarai fail-fail dan sub-direktori di dalam sistem
 6. Slide 6: Penyenaraian direktori dengan arahan ls-m Senaraikan fail-fail di dalam satu baris diasingkan dengan koma
 7. Slide 7: Penyenaraian direktori dengan arahan ls-x Arahan ini membuatkan fail-fail disusun secara
 8. Slide 8: Memaparkan dan menggabungkan fail andungan fail-fail di monitor. Juga menghantar satu isi kandungan fail k Arahan ini untuk melihat kandungan fail-fail yang ringka
 9. Slide 9: Arahan more Keluarga Linux More yang dikenali sebagai \" adalah untuk melayari fail-fail dan membacanya \"screen by screen\" atau \"line at a time\".
 10. Slide 10: Arahan less ss adalah lebih kurang sama dengan more. Ia merupakan salah satu daripada ara Antara kelebihan Less Pengguna boleh pergi ke hadapan dan ke belakang ketika menggunakan fail teks d n \"quit\" sekiranya anda sudah sampai kepada penghujung fail.
 11. Slide 11: Mencari fail dengan find rima ‘wildcards’ dalam ‘search strings’ Utiliti mencari fail dalam cakera find Cari dalam lingkungan fail semasa iaitu –xdev, tanpa find akan mencari kes ari fail megikut tarikh atau ‘time period’
 12. Slide 12: Mencari fail dengan whereis ari fail-fail sistem secara pantas. Arahan whereis dengan p
 13. Slide 13: Mencari fail dengan locate arahan yang lebih cepat daripada whereis. menggunakan pangkalan data yang dinamakan slocate berdasarkan in locate terus kepada pangkalan data slocate dan mencari fail yang dikeh
 14. Slide 14: Mendapatkan bantuan dengan whatis ebolehan sesuatu arahan dengan memaparkan sinopsis ara h mencari kegunaan arahan who dengan menggunakan who(1) – show who is logged on
 15. Slide 15: Arahan Informasi Sistem Arahan Ulasan date Mengubah atau memberikan tarikh sistem who Menunjukkan pengguna yang telah log masuk whois Program pencari IP/Domain w Menunjukkan pengguna yang telah log masuk
 16. Slide 16: Arahan Berhubungan Fail Arahan Ulasan ls Melayari kandungan sesebuah lipatan pwd Memberitahu lipatan semasa cp Salin fail atau lipatan rm Buang fail atau lipatan mkdir Buat lipatan cat Menulis kandungan fail kepada monitor vi Menjalankan teks editor
 17. Slide 17: Arahan Akses Arahan Ulasan chmod Mengubah penetapan akses pada fail dan lipatan chown Mengubah kepunyaan pengguna pada fail dan lipatan chgrpMengubah kepunyaan kumpulan pengguna pada fail dan lip umask Set lapangan mod asas
 18. Slide 18: Arahan Proses Arahan Ulasan & Mengarahkan sesuatu proses supaya dijalankan secara sembuny ps Melaporkan status proses kill Membunuh proses berdasarkan PID nice Program yang boleh mengubah keutamaan proses yang berjalan top Menunjukkan proses kemuncak yang dijalankan CPU vmstat Melaporkan statistik memori maya
 19. Slide 19: Arahan Penapis Arahan Ulasan grep Menulis baris demi baris setiap paten pencarian yang dipadankan sort Mengisih barisan dalam fail teks wc Menulis bilangan bait, perkataan dan barisan dalam fail pr Menyediakan fail teks untuk percetakan cut Membuang sebahagian baris dalam fail teks sed Teks editor jenis aluran awk Mengimbas paten dan bahasa proses
 20. Slide 20: Ubah Hala Input dan Output Arahan Ulasan Arahan > fail Ubah hala standard output kepada teks dalam fail Ubah hala standard output kepada teks dalam fail secara tambahan pada b Arahan >> fail Arahan <> fail hala mesej ralat standard output kepada teks dalam fai Ubah
 21. Slide 21: Aksara Khas Aksara Ulasan & ; ( ) space tab Aksara meta || & && ; ;; ( ) | Operator kawalan * Kad liar untuk satu atau banyak # Jika digunakan dalam shell ia merujuk kepada hujah ? Kad liar untuk satu aksara sahaja \\ Menghapuskan fungsi khas sesuatu aksara
 22. Slide 22: Arahan Pengurusan Arahan Ulasan Init Permulaan kawalan proses shutdown Menutup sistem mount Melekap sesebuah sistem fail umount Menanggalkan sesebuah sistem fail adduser/useradd Menambah akaun pengguna deluser Membuang akaun pengguna lsmod Memaparkan senarai modul isirung rmmod Memunggah keluar modul isirung Insmod Memunggah masuk modul isirung modprob Mengawal modul isirung secara automatik
 23. Slide 23: Alatan dan Arahan Rangkaian Arahan Ulasan ifconfig Memaparkan dan mengubah penetapan antaramuka rangkaian netstat Memaparkan sambungan rangkaian, jadual penghalaan, statistik antaramuka dan penyamaran sambungan route Mempamerkan dan memanipulasi jadual penghalaan ping Menghantar paket gema ICMP iptables Dinding api dan pentadbiran pengurusan sistem telnet Antaramuka pengguna kepada protokol telnet ftp / ncftp Antaramuka pengguna kepada protokol ftp Arahan Ulasan
 24. Slide 24: Alatan Pemampat dan Arkib Arahan Ulasan gunzip Pengembang fail ekstensi .gz gzip Pemampat fail ekstensi .gz bunzip2 Pengembang fail ekstensi .bz2 bzip Pemampat fail ekstensi .bz2 tar Membuat dan meleraikan arkib ekstensi .tar
 25. Slide 25: LinuxDotMy Sokongan dan Pertanyaan http://blog.linuxdotmy.com/ http://www.linuxdotmy.com/ Haris 019-6085482 (Malaysia) http://blog.harisfazillah.info/